Шановні колеги, раді вітати на сайті журналу «Екологічні науки»!

«Екологічні науки» (Категорія «Б») – академічне науково-практичне видання, засноване Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України та Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління у 2009 році.

Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління як провідний навчально-науковий заклад Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України приділяє значну увагу теоретичним розробкам та  прикладному застосуванню екологічних знань, важливості екологічного супроводження виробничої діяльності. Дослідження з питань державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки довкілля, екології та економіки природокористування, екології і виробництва, системи освіти для сталого розвитку, а також новини  наукового життя у сфері екології, матеріали наукових конференцій, круглих столів, семінарів з актуальних питань галузі, критичні статті, рецензії, новинки фахової літератури систематично друкуються на сторінках науково-практичного журналу «Екологічні науки».

На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р. (додаток 1) журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») у галузі біологічних наук (091 - Біологія), природничих наук (101 - Екологія, 103 - Науки про Землю) та технічних наук (183 - Технології захисту навколишнього середовища).

Реєстрація суб’єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення No 1408 від 25.04.2024 року. Ідентифікатор медіа R30-04036.

Періодичність: 6 разів на рік.

ISSN: 2306-9716 (Print) 2664-6110 (Online)

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Руспубліка Польща)

Тематичні рубрики журналу:

– Теоретична екологія;

– Загальні проблеми екологічної безпеки;

– Екологічні питання в контексті євроінтеграції України;

– Екологія та економіка природокористування;

– Екологія природних ресурсів;

– Проблеми еколого-збалансованого розвитку;

– Екологія і виробництво;

– Екологія і транспорт;

– Екологія і будівництво;

– Розвиток природно-заповідного фонду України;

– Інноваційні аспекти підвищення рівня екологічної безпеки;

– Система екологічної освіти для сталого розвитку;

– Наукове життя.

 

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо надрукувати Ваші статті. Бажаємо всім дослідницького натхнення, наполегливості і наукових здобутків на благородній ниві захисту довкілля.