Шановні колеги, раді вітати на сайті журналу «Екологічні науки»!

«Екологічні науки» – академічне науково-практичне видання, засноване Міністерством екології та природних ресурсів України та Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління у 2009 році.

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:  КВ 15768-4240Р від 26.10.2009 р.

Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління як провідний навчально-науковий заклад Міністерства екології та природних ресурсів України приділяє значну увагу теоретичним розробкам та  прикладному застосуванню екологічних знань, важливості екологічного супроводження виробничої діяльності. Дослідження з питань державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки довкілля, екології та економіки природокористування, екології і виробництва, системи освіти для сталого розвитку, а також новини  наукового життя у сфері екології, матеріали наукових конференцій, круглих столів, семінарів з актуальних питань галузі, критичні статті, рецензії, новинки фахової літератури систематично друкуються на сторінках науково-практичного журналу «Екологічні науки».

Науково-практичний журнал «Екологічні науки» занесений до Переліку наукових фахових видань із двох галузей наук: біологічні науки (Наказ Міністерства освіти і науки України № 153 від 14.02.2014), технічні науки (Наказ Міністерства освіти і науки України № 642 від 16.05.2014).

Періодичність: виходить щоквартально.

ISSN: 2306-9716 (Print) 2664-6110 (Online)

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Руспубліка Польща)

Тематичні рубрики журналу:

– Теоретична екологія;

– Загальні проблеми екологічної безпеки;

– Екологічні питання в контексті євроінтеграції України;

– Екологія та економіка природокористування;

– Екологія природних ресурсів;

– Проблеми еколого-збалансованого розвитку;

– Екологія і виробництво;

– Екологія і транспорт;

– Екологія і будівництво;

– Розвиток природно-заповідного фонду України;

– Інноваційні аспекти підвищення рівня екологічної безпеки;

– Система екологічної освіти для сталого розвитку;

– Наукове життя.

 

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо надрукувати Ваші статті. Бажаємо всім дослідницького натхнення, наполегливості і наукових здобутків на благородній ниві захисту довкілля.