ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ЗАВАНТАЖИТИ ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 

До уваги авторів науково-практичного журналу "Екологічні науки"!

 

Редакція журналу "Екологічні науки" (Категорія "Б") пропонує всім зацікавленим особам опублікувати свою наукову роботу у п'ятдесят четвертому номері журналу.

Для розміщення статті у науково-практичному журналі «Екологічні науки» № 54 необхідно до 25 червня 2024 року заповнити онлайн форму довідки про автора та надіслати на електронну пошту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. статтю, оформлену згідно вимог.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Редакційна колегія журналу проводить внутрішнє анонімне рецензування всіх статей та перевірку статей на плагіат.

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Процедура рецензування може тривати до 4 днів.

Редакція залишає за собою право відхиляти статті авторів, які не дотримуються наведених вимог.

Редколегія може не поділяти світоглядних та наукових переконань авторів. Автори несуть відповідальність за точність цитат, прізвищ, посилань та фактів, наведених в тексті наданих статей.

 

Редакція присвоює DOI (digital object identifier) для статей.

Після успішного проходження рецензування автор отримає реквізити для сплати публікаційного внеску на електронну пошту. 

Розмір коштів на покриття витрат з публікації складає 900 грн. за одну статтю обсягом до 12 стор., у разі перевищення обсягу 12 стор. додатково сплачується 40 грн. за кожну додаткову сторінку статті. Мінімальний обсяг статті - 8 сторінок. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням журналу та розміщенням його електронної версії.

Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 30 вересня 2024 р.
Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, після 31 жовтня 2024 р.

 

 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

Стаття має складатися з таких розділів:

  • постановка проблеми;
  • актуальність дослідження;
  • зв’язок авторського доробку із важливими науковими та практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій;
  • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  • новизна;
  • методологічне або загальнонаукове значення;
  • викладення основного матеріалу;
  • головні висновки;
  • перспективи використання результатів дослідження.

Стаття оформляється у текстовому редакторі Word for Windows (шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал - 1,5).

Поля: верхнє – 2,5 cм, нижнє – 2,7 cм, ліве – 2,5 cм, праве – 1,5 cм. Сторінки не нумеруються.

Текст оформлюється у такому порядку:

1. Індекс УДК, вирівняно по лівому краю.

2. Назва статті (всі великі літери).

3. Імена, по-батькові та прізвища авторів (повністю).

4. Вчений ступінь і звання, місце праці, поштова адреса, е-mail. 

5. Анотація та ключові слова українською і англійською мовами з перекладом назви і прізвищ автора(ів) обсягом не менше 1800 друкованих знаків.

6. Основний текст статті. 

7. Таблиці та ілюстрації нумеруються послідовно арабськими цифрами. Примітки до таблиці даються тільки в тексті. Ілюстрації підписуються знизу. Підписи до таблиць та ілюстрацій центруються.

8. Рисунки та фотографії (чорно-білі, з градаціями сірого кольору) «вмонтовуються» в основний текст статті і даються додатково у вигляді окремих файлів в одному з таких форматів: TIFF, PCX, JPG, BMP, CDR.

9. Перелік цитованої літератури укладається за порядком посилання у тексті. Слово "Література" виділяється жирним шрифтом. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог, які розроблені в 2015 році Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Завантажити приклад.

Рукописи, не оформлені належним чином, не приймаються до публікації. Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку рукопису.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.