Головний редактор:

Машков Олег Альбертович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління.

 

Редакційна колегія:

Риженко Наталія Олександрівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри екології та екологічного контролю, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління;

Ольшевський Сергій Валентинович, доктор технічних наук, доцент кафедри радіотехніки та радіоелектронних систем, Київський національний Університет імені Тараса Шевченка;

Улицький Олег Андрійович, доктор геологічних наук, доцент,  директор навчально-наукового інституту екологічної безпеки та управління, Державний заклад «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»;

Єрмаков Віктор Миколайович, доктор технічних наук, доцент, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, заступник директора ННІ екологічної безпеки та управління. Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління;

Машков Віктор Альбертович, доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики, Університет Яна Евангелиста Пуркине (м. Усти над Лабем, Чехія);

Нецветов Максим Вікторович, доктор біологічних наук, завідувач відділу фіто екології, Державна установа «Інститут еволюційної екології НАН України»;

Гандзюра Володимир Петрович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри екології та зоології ННЦ «Інститут біології та медицини», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Директор Центру європейської та євроатлантичної інтеграції Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління;

Іващенко Тарас Григорович, кандидат техїнічних наук, завідувач кафедри Екологічного аудиту та експертизи, Державна еоклогічна академія післядипломної освіти та управління;

Антонов Анатолій Васильович, доктор технічних наук, професор кафедри Екологічного аудиту та експертизи, Державна еоклогічна академія післядипломної освіти та управління;

Рудько Георгій Ілліч, доктор геолого-мінералогічних наук, доктор географічних наук, доктор технічних наук, професор, голова Державної комісії України по запасах корисних копалин;

Захматов Володимир Дмитрович, доктор технічних наук, професор, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління;

Бондар Олександр Іванович, доктор біологічних наук, професор, член-кор. НААНУ, ректор, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління; 

Коніщук Василь Васильович, доктор біологічних наук, зав. відділу охорони ландшафтів, збереження біорізноманіття і природо-заповідання, Інститут агроекології і природокористування НААН;

Михайленко Людмила Євдокимівна, доктор біологічних наук, професор кафедри водних ресурсів, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління; 

Шматков Григорій Григорійович, доктор біологічних наук, професор кафедри екологічного аудиту та експертизи, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління;

Фінін Георгій Семенович, доктор фіз.-математ. наук, проректор з науково-педагогічної роботи, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління;

Азаров Сергій Іванович, доктор технічних наук, с.н.с., провідної науковий співробітник, Інститут ядерних досліджень НАНУ;

Лукаш Олександр Васильович, доктор біологічних наук, професор кафедри екології та охорони природи, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.