Головний редактор: Бондар О.І., член-кореспондент НААНУ, доктор біологічних наук, професор

Заступник головного редактора: Нагорнева Н.А.

Науковий редактор: Машков О.А., доктор технічних наук, професор

Відповідальний редактор: Сікачина В.Г.

Відповідальний секретар: Жук Ю.І.

Редакційна колегія:

Аверін Г.В., доктор технічних наук;

Азаров С.І., доктор технічних наук;

Азасков В.М., доктор технічних наук;

Антонов А.В., доктор технічних наук;

Барабаш О.В., доктор технічних наук;

Белецкий В.М., доктор технічних наук (Республіка Польща);

Білявський Г.О., доктор геолого-мінералогічних наук;

Богдасаров Г.О., доктор геолого-мінералогічних наук (Республіка Білорусь);

Бондаренко О.А., доктор біологічних наук;

Ващенко В.М., доктор фізико-математичних наук;

Гавриленко В.В., доктор технічних наук;

Гандзюра В.П., доктор біологічних наук;

Глушков O.В., доктор фізико-математичних наук;

Єрмаков В.М., доктор технічних наук;

Захматов В.Д., доктор технічних наук;

Зубова Л.Г., доктор технічних наук;

Ільїн В.М., доктор біологічних наук;

Ільїн О.Ю., доктор технічних наук;

Іващенко Т.Г., кандидат технічних наук;

Козелков С.В., доктор технічних наук;

Коростіль Ю.С., доктор технічних наук (Республіка Польща);

Костишин С.С., доктор біологічних наук;

Кравченко Ю.В., доктор технічних наук;

Крайнов І.П., доктор технічних наук; 

Кутлахмедов Ю.O., доктор біологічних наук;

Лапшин Ю.С., доктор технічних наук; 

Мальований М.С., доктор технічних наук;

Машков В.А., доктор технічних наук (Чеська Республіка); 

Машков О.А., доктор технічних наук;

Мокін В.Б., доктор технічних наук;

Неділько С.М., доктор технічних наук;

Пашков Д.П., доктор технічних наук;

Петриашвили Г., доктор технічних наук (Республіка Польща);

Петрук В.Г., доктор технічних наук;

Риженко Н.О., доктор біологічних наук;

Рудько Г.І., доктор технічних наук, доктор геолого-мінералогічних наук, доктор геологічних наук;

Соколов Ю.M., доктор технічних наук;

Тимошенко М.М., кандидат технічних наук;

Трофимчук О.М., доктор технічних наук;

Тупкало В.М., доктор технічних наук;

Фінін Г.С., доктор фізико-математичних наук;

Христо Атанасов Крагунов, PhD, професор (Республіка Болгарія);

Улицький О.А., доктор технічних наук;

Чумаченко С.М., доктор технічних наук;

Шматков Г.Г., доктор біологічних наук;

Prof. Dr. Clemens Walther (Німеччина);

Prof. Dr. Jan-Willem Vahlbrunch (Німеччина);

Prof. Dr. Stefan Bister (Німеччина).