Процедуру рецензування проходять усі статті, які надійшли до редакції.

Процедура рецензування спрямована на якісний відбір авторських рукописів для публікації в журналі «Екологічні науки».

Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивне оцінювання змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу і передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків рукопису.

До друку приймаються лише ті статті, що мають цінність з наукової точки зору і сприяють вирішенню актуальних наукових проблем та завдань.

Головною метою процедури рецензування є усунення випадків недоброякісної практики наукових досліджень та забезпечення узгодження й дотримання балансу інтересів авторів, читачів, редакційної колегії, рецензентів та установи, в якій виконувалося дослідження.

Процедура рецензування рукописів є конфіденційною.

Редактори не надають інформацію щодо рукопису (зокрема, відомості про його отримання, зміст, процес рецензування, критичні зауваження рецензентів, остаточний висновок), нікому, крім самих авторів і рецензентів.

Відповідальність за порушення авторських прав та недотримання чинних стандартів у матеріалах статті покладається на авторів статті.

Відповідальність за достовірність наведених фактів і даних, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій, відповідність статті належному науковому рівню покладається на авторів і рецензентів.