Випуск 1 (34), 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЕКОЛОГІЯ І ВИРОБНИЦТВО

Білоус Л.В.
Екологічні наслідки довготривалого нафтовидобутку на Бориславському родовищі: історіографія проблеми

Єрмаков В.М., Клименко О.О., Горобей М.С.
Техногенне забруднення літосфери внаслідок функціонування і закриття вугільних шахт

Ермаков В.Н., Лунева О.В., Лубенская Н.А.
К вопросу реструктуризации угольной промышленности в Украине в контексте европейского опыта

Макарова О.В., Григор’єва Л.І.
Фітодезактивація ставка-охолоджувача АЕС

Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Висоцька Т.В., Пічкур Т.В., Соловйова Л.М., Сорочинська О.Л.
Еколого-економічна оцінка господарської діяльності залізничного транспорту

Улицький О.А., Д’яченко Н.О., Бойко К.E., Орловський А.В., Артеменко І.О., Зосима В.Г.
Оцінювання екологічної небезпеки впливу шахтних вод ставка-накопичувача б. Таранова на водне середовище Західного Донбасу

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Васютинська К.А.
Оцінка показників екосистемних послуг міських зелених зон залежно від урбогенного навантаження регіонів України

Владимирова О.Г., Бургаз О.А., Тимощук М.О.
Особливості забруднення атмосферного повітря м. Одеси діоксидом сірки й оксидом вуглецю

Климчик О.М.
Можливості застосування вертикального озеленення в містах України

Красовський В.В.
Захист вкривних субтропічних плодових інтродуцентів Лісостепу України від весняних приморозків

Малєєв В.О., Безпальченко В.М.
Електротранспорт м. Херсона: екологічність, економічність, ергономічність

Хом’як І.В., Костюк В.С., Гарбар О.В., Демчук Н.С., Андрійчук Т.В., Власенко Р.П., Гарбар Д.А., Онищук І.П., Шпаковська Л.В., Омельчук М.О.
Особливості розміщення оселищ із різним ступенем антропогенної трансформації

РОЗВИТОК ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Гетьман В.І.
Ландшафтна репрезентативність природно-заповідного фонду України

Дойко Н.М., Шиндер О.І., Драган Н.В.
Регіональні особливості й багаторічна динаміка флори Державного дендрологічного парку «Олександрія» НАН України (м. Біла Церква)

Калашнікова Л.В., Дорошенко Ю.В.
Біоморфологічний аналіз раритетної дендрофлори дендропарку «Олександрія» НАН України

Скарлат В.П.
Соціально-екологічні чинники природоохоронних заходів збереження екосистеми Кінбурнської коси (на прикладі НПП «Білобережжя Святослава»)

Цибуля М.М.
Екологічна і ценотична структура флори національного природного парку «Мале Полісся»

ЗМІНА КЛІМАТУ

Лукіша В.В., Лисенко Г.М., Шульга О.О.
Оцінка сукцесій рослинного покриву Ічнянського національного природного парку в умовах змін клімату

Польовий А.М., Вольвач О.В., Божко Л.Ю., Барсукова О.А.
Агроекологічна оцінка впливу змін клімату на умови вирощування і продуктивність насаджень міскантусу в Північному Степу

ЕКОЛОГІЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Баштовенко О.А., Вовк А.М.
Загрози сьогодення для екосистеми Чорного моря

Білик Т.І., Веренікін О.М., Леонтьєва Т.О.
Вплив сучасних мийних засобів на гідробіонти-фільтратори водних екосистем

Блінова Н.К., Мохонько В.І.
Особливості біологічної очистки стічних вод виробництв органічного синтезу

Бондар О.І., Закорчевна Н.Б., Цвєткова А.М.
Проблеми водозабезпечення населення питною водою у зв’язку із поглибленням дефіциту доступних водних ресурсів

Герасимчук Л.О., Валерко Р.А.
Якість води джерел нецентралізованого водопостачання на території сільських населених пунктів Житомирської області

Гойванович Н.К., Бриндзя І.В., Івасівка А.С., Климишин О.С.
Моніторинг якості криничних вод Старосамбірського району Львівщини

Кратко О.В., Головатюк Л.М.
Аналіз та оцінка поверхневих вод водної мережі Кременецького району

Шахман І.О., Бистрянцева А.М.
Інтегральна оцінка якості води річки Південний Буг в умовах змінення клімату

ЕКОЛОГІЯ ТА ЕКОНОМІКА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Вінічук М.М., Мандро Ю.Н.
Надходження окремих мікроелементів у зерно та солому ярої пшениці сорту Струна миронівська при позакореневому її підживленні за умов радіоактивного забруднення земель

ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Генсицький М.В.
Особливості розподілу наземних молюсків у північно-західному Приазов’ї

ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО ТА ЛАНДШАФТНОГО РІЗНОМАНІТТЯ

Боброва М.С., Голодаєва О.А., Ворона С.О.
Зміна прооксидантного потенціалу у тканинах Helianthus annuus L. при ініціації проростання насіння

Василенко О.В., Балабак А.В., Балабак О.А.
Екологічна оцінка посухостійкості ліщини деревовидної (Corylus colurna L.) за умов урбоекосистеми міста Умань

Коваленко Ю.О., Причепа М.В.
Видовий склад водоплавних і навколоводних птахів окремих озер Києва як індикатори загального стану навколишнього середовища

Суслова О.П.
Інтродукційне випробування сортів Juniperus sabina L. та перспективи їх використання у дендрокомпозиціях промислових міст Північностепової зони України

ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ

Іващенко Т.Г., Денисенко І.Ю., Шусть В.І., Резніченко В.А., Паламарчук О.В.
Моніторингові дослідження атмосферного повітря міста Луцьк

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Корбут М.Б., Давидова І.В.
Популяризація процесу компостування органічних відходів у побутових умовах

Петрук Р.В., Петрук В.Г., Кравець Н.М.
Аналіз стану інтегрованого управління екологічною безпекою багатотоннажних промислових відходів на Вінниччині

ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Кратко О.В., Мунтян Л.Я., Демчук Л.І.
Екологічна безпека України в контексті сталого розвитку

ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Демчук Л.І.
Формування відповідального ставлення до природи учнів 5–9 класів