Випуск 1 (40), 2022

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЕКОЛОГІЯ І ВИРОБНИЦТВО

Bozhenko A., Grygorieva L., Aleksieieva A., Makarova O.
Phyto melioration of tailing ponds to ensure safety of population around enterprises

Бондар О.І., Риженко Н.О., Лаптєв В.Е., Махнюк В.М.
Біоакумуляція Hg, Сr, Zn, As, Cd, Pb, Cu у системі «ґрунт-рослина» в зоні впливу підприємств з виробництва і переробки акумуляторних батарей

ЕКОЛОГІЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Крайнюков О.М., Лур’є А.Й., Прибилова В.М., Кривицька І.А.
Вплив нафтохімічного забруднення на якість підземних вод (на прикладі Балакліївського району Харківської області)

Сапко О.Ю., Кур’янова С.О.
Вплив антропогенних джерел забруднення на якість річки Дністер в межах України

Хом’як І.В., Козин М.С., Коцюба І.Ю., Василенко О.М., Власенко Р.П.
Обґрунтування необхідності охорони витоків малих річок на прикладі Словечансько-Овруцького кряжу

Шелюк Ю.С.
Використання структурно-функціональних характеристик фітопланктону для оцінки якості вод об’єктів природно-заповідного фонду України (на прикладі Дідового озера)

ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ

Фінін Г.С., Шевченко Р.Ю.
Сучасні цифрові технології супутникового моніторингу та електронний геокартоінформаційний інструментарій доступу до екологічної інформації

ТЕОРЕТИЧНА ЕКОЛОГІЯ

Боброва М.С., Ульдякова Л.А., Пилипенко О.О., Дьяченко М.О.
Порівняння ступеня вільнорадикального перекисного окиснення макромолекул залежно від рівня стійкості сортів Glycine Max l. до хвороб

Гринцова Н.Б.
Реадаптаційні перебудови епіфіза статевозрілих щурів після впливу на організм клітинного зневоднення

Мякушко С.А.
Особливості трофічних зв’язків популяцій гризунів у разі зміни стратегії виживання

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Алпатова О.М., Пацева І.Г.
Біоіндикаційна оцінка стану забруднення екосистем грунту вздовж автомобільних доріг

Заруба Д.В., Бойко О.П., Герасименко О.М., Литвиненко В.О., Стефківський В.М., Федоренко О.В.
Перспективи впровадження в Україні системи моніторингу звітності та верифікації викидів нормативних газів у атмосферу та шляхи їх скорочення

Котюк Л.А., Іващенко І.В., Шляніна А.В., Борисюк Б.В.
Еколого-біологічні особливості ароматичних рослин родини Lamiaceae Martynov в умовах центрального Полісся України

Крупєй К.С., Обруч К.І., Рильський О.Ф., Скляренко А.В., Количева Н.Л.
Комплексна екологічна оцінка стану довкілля за індикаторними показниками деревних рослин рекреаційних зон м. Запоріжжя

Роман Л.Ю.
Екологічна складова встановлення СЕС в Закарпатті

БІОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Волошин О.Г., Волошина Н.О., Карпенко Ю.О., Дубінський Д.В., Сушко Д.Ю.
Екологічні особливості поширення емерджентних інфекцій у природних біоценозах України

Лавріненко В.М., Шевченко В.Г.
Вплив радіоактивного забруднення на стан здоров’я населення Чернігівської області

Павліченко В.І., Приходько О.Б., Ємець Т.І., Малєєва Г.Ю.
Безсимптомна малярія, еритропоез та плазмодій

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Герасимчук Л.О., Валерко Р.А., Довбаш В.В.
Регіональний аспект поводження з відходами у Житомирській області в контексті сталого розвитку

Крот О.П., Косенко Н.О., Левашова Ю.С., Строгіна Т.С., Лебедєва О.С.
Аналіз екологічних технологій утилізації муніципальних відходів

ЗМІНА КЛІМАТУ

Вольвач О.В., Колосовська В.В., Данілова Н.В., Барсукова О.А., Костюкєвич Т.К.
Вплив змін клімату на формування врожаю вики ярої в західному лісостепу України

Мирка В.В., Федонюк В.В., Іванців В.В., Федонюк М.А.
Порівняння динаміки мікрокліматичних показників на території Черемського природного заповідника у ХХ та ХХІ ст.

Польовий А.М., Божко Л.Ю., Барсукова О.А., Кауненко Ю.В.
Агрокліматична оцінка продуктивності олійного льону в українському Поліссі в умовах зміни клімату

Прокоф’єв О.М., Гончарова Л.Д.
Статистичний підхід до вирішення задач клімато-географічних особливостей розподілу опадів літнього сезону на території України

РОЗВИТОК ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Крецул Н.І., Кочнов С.О.
Рідкісні види судинних рослин біосферного заповідника «Асканія-Нова» імені Ф.Е. Фальц-Фейна

Кречківська Г.В., Павлишак Я.Я.
Видове різноманіття представників агарикоїдних гіменоміцетів території урочища «Помірки»

ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО ТА ЛАНДШАФТНОГО РІЗНОМАНІТТЯ

Коробчук Л.І., Мисковець І.Я.
Екологічне дослідження шкідників та способи захисту рослин від них (на прикладі поширення американського білого метелика на території Колківської ОТГ)

Красовський В.В., Черняк Т.В., Гапон С.В., Орловський О.В.
Відмінність зразків хурми Віргінської (Diospyros Virginiana l.) у колекції Хорольського ботанічного саду

ПИТАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Пустова С.О.
Соціо-екологічні дослідження як інструмент розробки стратегії переходу до сталого розвитку сільської громади

ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Voloshyna N., ShevchenkoV., Lazebna O., Voloshyn O.
Epidemiological aspects of training ecologists in Ukraine

Климчик О.М.
Забезпечення практичної підготовки здобувачів вищої освіти з дисципліни «Топографія з основами геодезії»

Ткачук Н.В., Зелена Л.Б.
Досвід підготовки учнівських науково-дослідних робіт еколого-біологічної спрямованості з огляду на цілі сталого розвитку