Випуск 1 (46), 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

БІОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Валерко Р.А., Герасимчук Л.О., Ємець А.В., Піціль А.О.
Геоінформаційні моделі якості питної води сільських селітебних територій

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА

Ковальчук В.В., Близнюк К.П.
Використання інженерної і комп’ютерної графіки при підготовці фахівців з екології транспортної інфраструктури

Radomska M.M.
Building climate change resilience through the university education

ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ

Шевченко Р.Ю.
Захист національних геопросторових екологічних даних України під час воєнного стану та повоєнного устрою

ЕКОЛОГІЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Андрєєв В.І., Случак О.І., Случак О.І., Алексєєва А.О., Крисінська Д.О.
Розробка методики моделювання стану водної екосистеми на основі методів екологічної стехіометрії з урахуванням енергетичного підходу

Магась Н.І.
Оцінка рівня екологічної безпеки поверхневих вод річки Південний Буг як джерела питного водопостачання у Миколаївській області

Халтурин М.Б., Шевченко П.Г., Сондак В.В., Климковецький А.А.
Дослідження гідрохімічного стану та якості води Щербаківського водосховища (р. Рось) та деяких водосховищ на р. Роставиця

Хом’як І.В., Онищук І.П., Медвідь О.В.
Зміна вектора динаміки автогенної сукцесії екосистем під впливом скиду зворотних вод

Циганенко-Дзюбенко І.Ю., Гандзюра В.П., Алпатова О.М., Демчук Л.І., Хом’як І.В., Вовк В.М.
Гідрохімічний статус пост-мілітарних водних екосистем с. Мощун, Київської області

Яковлєв В.В., Цифра Ю.М., Дмитренко Т.В.
Удосконалення конструкцій каптажів децентралізованого водопостачання в сучасних екологічних умовах

ЕКОЛОГІЯ І ВИРОБНИЦТВО

Glovyn N.M., Pavliv O.V.
Ecological aspects of the analysis of the activity of the organic form enterprise of the Eastern Opillia

Горобей М.С.
Дослідження впливу криптоактивів на основі технології блокчейн на навколишнє середовище

Кордуба І.Б., Патлашенко Ж.І.
Перспективи технологічного поліпшення ядерно-екологічної безпеки та ефективності ядерної енергетики

Kuznietsov S., Venher O., Semenchenko O., Bezpalchenko V., Ivkina E.
Mechanical self-cleaning dust collector

Трохименко Г.Г., Недорода В.М.
Аналіз деструктивного потенціалу мікроорганізмів роду bacillus у комбінації з фульвокислотами для ризодеградації нафтових вуглеводнів

Яремчук О.М., Яремчук Б.О.
Застосування детектору витоку побутового газу для моніторингу повітря

ЕКОЛОГІЯ ТА ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Бондар О.Б.
Типологічна структура експлуатаційних лісів Кременецького району Тернопільської області

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Бессонова В.П., Чонгова А.С.
Морфометричні показники деревних рослин в індикації забруднення довкілля

Ігнатишин В.В., Малицький Д.В., Іжак Т.Й., Ігнатишин А.В., Ігнатишин М.Б.
Магнітне поле землі та геодинамічний стан Закарпатського внутрішнього прогину: екологічний аспект

ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО ТА ЛАНДШАФТНОГО РІЗНОМАНІТТЯ

Зубцова І.В.
Морфометричні показники популяцій Saponaria officinalis L. в умовах регіонального ландшафтного парку «Сеймський» (Сумська область, Україна)

Мякушко С.А.
Пристосувальні реакції популяції підземної полівки (Microtus subterraneus) до антропогенних змін середовища

ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ ТА ГРУНТИ

Богуславська Л.В.
Білкова система твірних тканин коренів кукурудзи (ZEA MAYS L.) за дії іонів важких металів

Василенко О.В., Балабак О.А., Балабак А.В., Нікітіна О.В., Гурський І.М.
Оцінка стану міських ґрунтів як засіб збереження екологічної стабільності урбоекосистеми

Михайлюк В.І.
Агроекологічна контрастність ґрунтового покриву в умовах розосередженого поверхневого стоку

Sopov D.S., Sopova N.V.
Constructive-geographical and environmental research of land resources: methodological principles

Ткачук О.П., Врадій О.І.
Параметри кореневих систем бобових багаторічних трав як чинник впливу на агроекологічний стан ґрунту

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ

Byts O.V., Ivanenko I.M., Fedenko Yu.М.
Structure, properties, production and photocatalytic processes of titanium (IV) oxide

Машков О.А., Абідов С.Т., Іващенко Т.Г., Оводенко Т.С., Печений В.Л.
Особливості екологічного прогнозування за допомогою штучних інтелектуальних систем підтримки прийняття управлінських рішень

Семерня О.М., Любинський О.І., Федорчук І.В., Гордій Н.М., Тютюнник О.С.
Емпіричний метод вимірювання ЕМР поля за допомогою приладу Multi-field EMf Meter ТМ-190

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Адашевський О.В.
Використання твердих відходів кондитерських фабрик при виробництві комбікормів як елемент сталого розвитку України

Skuibida O.L.
Disposal of aluminum from end-of-life vehicles in Ukraine: analysis of legislative regulation

ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

Бойко Н.С., Калашнікова Л.В., Солошенко В.С., Дорошенко Ю.В.
Підсумки інвентаризації деревної рослинності колекційно-експозиційної ділянки «Фрутіцетум» дендрологічного парку «Олександрія»

Шпак Н.П., Романчук О.П., Марківська Л.В., Дудник Г.Л.
Характеристика корінних дубових деревостанів у Національному природному парку «Кармелюкове Поділля»