Випуск 2 (25), 2019

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЕКОЛОГІЯ І ВИРОБНИЦТВО

Bondar A., Zahmatov V., Sherback N.
Fire Engineering pulse modeling vortexes and squalls to ensure environmental safety in emergency situations

Гомеля М.Д., Степова О.В.
Оцінка рівня техногенно-екологічної безпеки експлуатації нафтопроводів

Тверда О.Я., Репін М.В., Ткачук К.К., Радецька О.Й.
Удосконалення науково-методичних підходів до вибору вибухової речовини під час підривних робіт на гірничопромислових комплексах із виробництва щебеню

Шестопалов О.В., Гетта О.С., Рикусова Н.І.
Сучасні методи очищення стічних вод харчової промисловості

ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ

Машков О.А., Фролов В.Ф., Жукаускас С.В., Нігородова С.А.
Системне застосування методів дистанційного моніторингу екологічного та технічного стану водних техноекосистем

Риженко Н.О., Шимончук П.П.
Екологічний моніторинг вмісту 137CS у плодах чорниці звичайної та плодових тілах деяких видів грибів лісових екосистем природного заповідника «Древлянський»

Шелудченко Л.С., Комарніцький С.П., Замойський С.М., Теренов Д.Б.
Екологічне оцінювання обсягів викидів диспергованої сажі потоками автотранспортних засобів

Бутенко Э.О.
Экологический мониторинг загрязнений газообразного нафталина и разработка технических решений по его удалению

Шевченко Р.Ю.
Мобільна геоінформаційна система екологічного моніторингу міста Києва як науково-методологічна модель запобігання ризикам антропогенного впливу

ЗМІНА КЛІМАТУ

Лукіша В.В.
Проблеми полезахисних лісосмуг в агроландшафтах України в контексті змін клімату

Трач І.А., Ільченко І.М., Катков М.В., Петрук В.Г.
Вплив кліматичних змін на чисельність зайця-русака в Харківській області

ЕКОЛОГІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ТА ГРУНТІВ

Адамчук В.В., Литвинюк Л.К., Бойко А.Л., Дем’янюк О.С., Моргунов Е.І., Кураєва І.В., Войтюк Ю.Ю.
До проблеми органічного землеробства

Кривицька І.А.
Вплив підприємства машинобудівельного профілю на екологічний стан ґрунтового покриву суміжних територій

ЕКОЛОГІЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Романюк О.І., Шевчик Л.З., Жак Т.В., Боруцька Ю.З., Сахнюк І.І., Ощаповський І.В., Жак О.В.
Закономірності забруднення природних вод фенолами в районах нафтовидобутку

Shevchuk T., Zavoloka G.
Localization of biogumus and mineral compounds in drugs of different species

Маслов И.З., Данилян А.Г., Тирон-Воробьёва Н.Б., Романовская О.Р., Бабак А.А.
Установка для очистки балластных вод

БІОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Savchenko L., Savchenko V.
Researching the impact of optical radiation and illumination for production personnel

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

Bondar A.I, Mashkov O.A., Zhukaskas S.V., Nygorodova S.A.
Ecological threats, risks and environmental terrorism: system definition

Гупало Ю.Ю.
Алгоритм системи контролю насосного обладнання для поліпшення екологічного фону регіону

Луньова О.В.
Методика вибору природоохоронних технологій за інтегральним показником екологічного впливу

Крисінська Д.О., Клименко Л.П.
Зміна структури споживання питної води як основа вирішення проблеми екологічної безпеки питного водопостачання

РОЗВИТОК ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Радченко В.Г., Бурда Р.І., Пашкевич Н.А., Конякін С.М., Крахмальний О.Ф., Гапонова Л.П., Матяшук Р.К., Шупова Т.В., Дубровський Ю.В.
Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва Феофанія – осередок біотичного різноманіття урбаноекосистеми Києва

ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Іванець О.Р.
Filinia в спектрі раціону Asplanchna (Rotifera: Monogononta) рівнинних гідроекосистем заходу України

Різничук Н.І., Миленька М.М.
Віталітетна структура ценопопуляцій видів роду Polygonatum Mill. у Передкарпатті

Галаган О.К., Михалюк І.М., Лавренюк Ю.В.
Настінна група рудералів міста Кременця

Алпатова О.М., Уваєва О.І., Бордюг Н.С.
Черепашкові амеби (Testacealobosia; Silicofilosea) сфагнових біотопів Поліського природного заповідника

Василенко О.М., Онищук І.П.
Вплив іонів важких металів на величину середньодобового раціону Lymnaea gueretiniana (Mollusca: Pulmonata)

Грицак Л.Р., Дробик Н.М.
Розробка технології збереження високогірних видів роду Gentiana L. із використанням стратегії «Quasi» in situ та методів біотехнології

Похиленко А.П., Дідур О.О., Кульбачко Ю.Л., Федоров П.Р.
Акумуляція цинку представниками сапрофагів (Diplopoda, Julidae, Rossiulus kessleri) в умовах хімічного навантаження

Подан І.І., Джура Н.М.
Вплив нафтового забруднення і гуматів на ріст рослин міскантусу

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Мартинюк А.С., Пастух Г.С.
Актуальні напрями утилізації відходів цукрового виробництва

Петрук Р.В.
Обґрунтування моделей техногенно-антропогенних ризиків і методології управління під час транспортування пестицидів та інших небезпечних відходів

Самойленко Н.М., Баранова А.О., Єрмакович І.А.
Підготовка фармацевтичних відходів зі скла до утилізації у виробництві керамічної плитки

Хрутьба В.О., Коцюба І.Г.
Методологія екологічного краудсорсингу у сфері поводження з відходами

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Шеін О.В.
Забруднення водойм та недієвість системи державного екологічного контролю: основні причини зменшення водного біорізноманіття

Шевченко Р.Ю., Шевченко З.М.
Історія еколого-краєзнавчих досліджень у місті Києві з найдавніших часів до сьогодення

Кабанюк О.М.
Застосування процесного підходу до розроблення системи екологічного управління енергетичними підриємствами

Яненко Ю.Г.
Оцінка впливу на довкілля в умовах інтеграції до європейського екологічного простору

ЮВІЛЕЇ

БІБЛІОГРАФІЯ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ