Випуск 2 (41), 2022

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЕКОЛОГІЯ І ВИРОБНИЦТВО

Бондар О.І., Риженко Н.О., Похил Ю.Г.
Біоакумуляція (Cd, Pb, Hg) рослинами на території Криворізького залізорудного басейну (на прикладі кар’єру «Південний»)

Кулик М.П., Павлюк Л.І., Козак Л.Ю.
Підвищення екологічної безпеки газотурбінного приводу газоперекачуючих агрегатів

ЕКОЛОГІЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Єна М.С.
Вплив антропогенного забруднення на водні ресурси басейну річки Південний Буг

ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ

Валерко Р.А., Герасимчук Л.О., Кравчук А.А.
ГІС як інструмент управління та контролю стану нецентралізованого водопостачання у межах громад

ТЕОРЕТИЧНА ЕКОЛОГІЯ

Ivanenko I.M., Fedenko Yu.М., Stepanova А.V., Byts О.V.
Zinc oxide: structure, properties, methods of obtaining, significance in ecological catalysis. Review

Пида С.В., Конончук О.Б., Тригуба О.В., Брощак І.С., Герц А.І.
Ефективність використання мікробіологічних препаратів у посівах бобів (Faba bona Medic.)

Ткачук О.П., Врадій О.І.
Баланс поживних речовин у грунті при вирощуванні зернобобових культур

Шелудченко Л.С.
Теоретичне обгрунтування застосування кіберфізичної системи на транспорті для забезпечення екологічно безпечного функціонування автодорожньої інфраструктури

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Гільов В.В., Саньков П.М., Полторацька В.М., Ткач Н.О.
Дослідження рівня шумового забруднення від автотранспорту на автомобільних дорогах Дніпропетровської області

Полетаєва Л.М., Сафранов Т.А., Житкевич Я.Я.
Оцінка шумового забруднення урбанізованих територій від автотранспорту (на прикладі міста Одеса)

Семерня О.М., Любинський О.І., Федорчук І.В., Рудницька Ж.О., Семерня А.О.
Екологічна безпека в умовах воєнного стану

Фінін Г.С., Шевченко Р.Ю.
Картогеоінформаційне забезпечення управління у сфері екологічної безпеки та реалізації програм захисту довкілля

РОЗВИТОК ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Бондар О.Б.
Типологічна структура природоохоронних, наукових, історико-культурних лісів Кременецького району Тернопільської області

Гавриленко Н.О.
Особливості перебігу життєвого циклу деревних рослин созологічного статусу в умовах зрошуваної культури дендропарку «Асканія-Нова»

Драган Н.В., Бойко Н.С., Дойко Н.М., Плескач Л.Я., Мордатенко І.Л.
Вікова структура популяцій головних паркотвірних видів в фітоценозах дендропарку «Олександрія» НАН України

ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО ТА ЛАНДШАФТНОГО РІЗНОМАНІТТЯ

Баштовенко О.А.
Науковий підхід до вивчення представників класу малощетинкових

Glibovytska N.I.
The morphological vitality parameters of Trifolium pretense L. under urbanized environment conditions

Голобородько К.К., Кунах О.М., Ситник С.А., Ловинська В.М.
Вплив важких металів на особливості поширення івазійних молей-строкаток (Lepidoptera, Gracillariidae) в умовах м. Дніпро

Гунько С.О.
Дослідження геохімічної структури ландшафтів м. Кам’янське

Іванець О.Р.
Фауністична характеристика угруповань коловерток (Rotifera: Rotatoria) водойми Глинна Наварія

Красовський В.В., Черняк Т.В., Федько Р.М., Орловський О.В.
Дослідження кісточок мушмули звичайної (Mespilus germanica L.) в Хорольському ботанічному саду

Суслова О.П.
Оцінка успішності інтродукції культиварів Thuja occidentalis L. та перспективи їх використання в північно-степовій зоні України

БІОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Романенко О.В.
Гідроекологічні аспекти поширення збудників трематодозів

Ткачук Н.В., Зелена Л.Б.
Біобезпека при формуванні фахових компетенцій бакалаврів з курсів «Мікробіологія і вірусологія з основами імунології» та «Генетика»

ЗМІНА КЛІМАТУ

Василенко О.В., Балабак О.А., Балабак А.В., Нікітіна О.В.
Оцінка адаптації рослин липи серцелистої (Tilia Cordata Mill.) до забруднення урбофітоценозів в умовах змін клімату

Волошина Н.О., Сушко Д.Ю., Дубінський Д.В., Волошин О.Г.
Адаптативні реакції комах на кліматичні зміни

ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА

Лопушанська М.Р., Іванов Є.А.
Вітрова енергетика у Львівській області та проблеми перероблення непридатних вітрових установок

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Кучерук Д.Д. , Балакіна М.М.
Комплексна переробка фільтраційних вод полігонів твердих комунальних відходів

Король К.А.
Фізико-хімічні властивості талого снігу сміттєзвалищ туристично-рекреаційнного комплексу Львівської області

ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Тірон-Воробйова Н.Б., Капацина І.І.
Інноваційність процесу викладання дисципліни «Охорона праці та цивільний захист»: for seafarers