Випуск 3 (42), 2022

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЕКОЛОГІЯ І ВИРОБНИЦТВО

Бондар О.І., Филипчук В.Л., Гаєвський В.Р., Курилюк М.С., Цюй Бо
Прогнозування впливу забруднення теплообмінних поверхонь конденсаторів парових турбін на викиди шкідливих речовин ТЕС

Войціцький В.М., Хижняк С.В., Мідик С.В., Березовський О.В., Якубчак О.М., Полтавченко Т.В.
Шляхи міграції поліциклічних ароматичних вуглеводнів наземними і водними екосистемами

Кімакович В.Є., Мельниченко Г.М.
Гаметоцидність середовища у зонах техногенезу як маркер мутагенної напруги: методологічні аспекти (на прикладі ПРАТ «Івано-Франківськцемент»)

Лавріненко В.М., Грищенко К.Ю.
Екологізація гумового виробництва та моніторинговий контроль (на прикладі досліджень ТОВ «Київгума»)

Михайленко В.І., Сафранов Т.А.
Основні джерела неконтрольованого надходження поліхлорованих біфенілів у довкілля Одеської промислово-міської агломерації

ЕКОЛОГІЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Воровка В.П., Марченко О.А., Яцентюк Ю.В.
Еолове перенесення як фактор парадинамічної взаємодії Азовського моря з суходолом

Маренков О.М., Корженевська П.О., Голуб І.В.
Накопичення радіонуклідів природного та штучного походження рибами Першотравенського водосховища (Дніпропетровська область, Україна)

ЕКОЛОГІЯ ТА ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Михайлюк В.І.
Процеси засолення та ілімеризації в ґрунтах долин річок північно-західного Причорномор’я

Харитонов М.М., Бабенко М.Г., Мицик О.О., Мартинова Н.В.
Біопродуктивний потенціал міскантусу та світчграсу за умов вирощування на гірських породах Нікопольського марганцеворудного родовища

Хохлов А.В., Гомеля М.Д., Хохлова Л.Й.
Гранульований сорбційний композит на основі рослинної сировини для детоксикації пестицидів у грунтах

Яковишина Т.Ф.
Використання показників екологічного ризику для оцінювання ступеня небезпеки забруднення сполуками металів ґрунтів урбоекосистем

ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ

Іванченко О.Є., Бессонова В.П., Скляренко А.В.
Використання даних супутника Landsat для оцінки стану рослинності парків м. Дніпро

ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ВІЙНИ

Роман Л.Ю.
Аналіз екологічних загроз об’єктів ПЗФ України у воєнний період

Сопов Д.С., Кирпичова І.В., Хайнус Д.Д., Бузіна І.М., Макєєва Л.М., Домбровська О.А.
Інвестиційна привабливість сільськогосподарських земель Луганської області в умовах російського вторгнення в Україну

ТЕОРЕТИЧНА ЕКОЛОГІЯ

Боброва М.С., Голодаєва О.А., Ворона С.О.
Вміст прооксидантів та антиоксидантів в тканинах Solanum tuberosum l. залежно від сортової імуностійкості

Ігнатишин В.В., Малицький Д.В., Іжак Т.Й., Вербицький С.Т., Ігнатишин А.В., Ігнатишин М.Б.
Геофізичні та астрофізичні аспекти екологічного стану Закарпаття

Onyschuk I.P., Khomiak I.V.
The use of the complex action of environmental factors in the process of space colonization

БІОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Климчук О.О., Кратюк О.Л., Власюк В.П., Ковтун Т.І.
Особливості функціонування консортиних зв’язків птахів у зимовий період під впливом напіввільного утримання ратичних тварин в умовах ДП «Баранівське ЛМГ»

ЗМІНА КЛІМАТУ

Волошина О.В., Родінова І.О.
Синоптичні умови утворювання туманів на Херсонщині та оцінка ефективності методів прогнозування даного явища

Вольвач О.В., Жигайло О.Л., Колосовська В.В., Ярмолінський О.Ю.
Агрокліматична оцінка перспектив вирощування світчграсу (Panicum virgatum) в лісостепових областях за умов зміни клімату

Касіянчук Д.В.
Вивчення часових змін клімату у межах Карпатського регіону та їх взємозв’язок з глобальними коливаннями температур

Пикало С.В., Демидов О.А., Юрченко Т.В., Харченко М.В., Рибка К.М.
Скринінг in vitro сортів пшениці м’якої озимої різного еколого-географічного походження на стійкість до водного дефіциту

Польовий А.М, Божко Л.Ю., Барсукова О.А., Колосовська В.В.
Продуктивність озимого ячменю в степовій зоні України в умовах потепління клімату

ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО ТА ЛАНДШАФТНОГО РІЗНОМАНІТТЯ

Іванець О.Р.
Таксономічна структура та фауна гіллястовусих раків (Crustacea: cladocera) водойми Глинна Наварія

Калин Б.М.
Оцінка сучасного стану та використання Рудківського дендропарку

Красовський В.В., Черняк Т.В., Козлов А.В., Орловський О.В.
Встановлення критеріїв добору субтропічних рослин для інтродукції в лісостепу України

Lykholat Y.V., Khromykh N.O., Didur O.O., Sklyar T.V., Drehval O.A., Lykholat O.A.
Polyphenols content, antioxidant capacity, and antimicrobial potential of introduced fruit plant Prinsepia uniflora batalin

Мєдвєдєва І.В., Козловський М.П.
Зміни фітонематодних угруповань ялини у вторинних екосистемах Сколівських Бескидів

Павлишак Я.Я., Даньків В.Я., Шпек М.П.
Дендрофлористичний склад вуличних насаджень міста Дрогобич

Пирогова П.В., Євтушенко О.Т.
Особливості природного поновлення Pinus sylvestris L. в умовах Нижньодніпровських пісків

Фокшей С.І.
Знахідки Phaeolepiota aurea (matt.) Maire (Agaricales Basidiomycota) в українських Карпатах

Шевченко Р.Ю., Шевченко З.М.
Еколого-краєзнавчі та історико-культурні кластери ландшафтів рів’єри Дніпра оболонського району м. Києва

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Bondar O.I., Ryzhenko N.O., Chetverykov V.V.
Reforming the hazardous waste disposal sector in Ukraine

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Босак П.В., Лук’янчук Н.Г., Попович В.В.
Чинники впливу залізничного транспорту на екологічну безпеку довкілля

Гойванович Н.К., Юзьвяк М.О., Біла В.В., Климишин О.С.
Оцінка стану навколишнього середовища м. Старий Самбір за морфо-біологічними змінами Tilia cordata

Лазуткін М.І., Журавель С.М., Журавель М.О.
Екологічна безпека Запорізького регіону як складова безпеки життєдіяльності населення регіону

Настека Т.М., Лагутенко О.Т., Шевченко В.Г., Божко Е.О., Ожинська Ю.О.
Впровадження вічнозелених представників дендрофлори в озеленення прибудинкових територій Київщини

ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Люленко С.О., Подзерей Р.В.
Формування екологічної компетентності особистості як одне з найголовніших завдань освіти сталого розвитку