Випуск 3 (48), 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Бондар О.І., Машков О.А., Присяжний В.І., Оводенко Т.С., Печений В.Л.
Концепція створення інтелектуальної інформаційної системи для підтримки прийняття рішень у галузі екологічної безпеки

Боголюбов В.М., Клепко А.В., Бондарь В.І., Наумовська О.І.
Модель функціонування сільських територій на засадах сталого сільського розвитку

Бондар О.Б., Гурська О.В., Кремпович Л.С., Тригуба О.В.
Опис і характеристика сільськогосподарських, лісогосподарських, лінійно-дорожніх та водних ландшафтів під час навчально-ландшафтної практики

Войціцький В.М., Корнієнко В.І., Хижняк С.В., Мідик С.В., Березовський О.В., Таран Т.В., Полтавченко Т.В.
Шляхи міграції наночастинок наземними і водними екосистемами

Єгорова Т.М.
Еколого-геохімічні небезпеки белігеративних агроландшафтів

Колєснік Д.В., Шмандій В.М., Харламова О.В., Ригас Т.Є., Бездєнєжних Л.А.
Використання методу фітоіндикації чагарниковими рослинами для дослідження стану екологічної безпеки урбанізованих територій

Луньова О.В., Кагукіна А.М.
Аналіз антропогенного забруднення житомирського регіону

Роман Л.Ю., Костик К.М.
Екологічна оцінка рекреаційних зон міста Ужгород

Тимків М.М.
Основні бурштиноносні зони Полісся та їх вплив на навколишнє середовище

ЗМІНА КЛІМАТУ

Касіянчук Д.В., Штогрин Л.В.
Співставлення метеокліматичних показників з активізацією зсувних процесів у межах Івано-Франківської області

Кирнасівська Н.В., Шелестюк О.Г.
Агрокліматична оцінка біокламатичного потенціалу Вінницької області в умовах змін клімату

Пикало С.В., Демидов О.А., Юрченко Т.В., Харченко М.В.
Особливості погодних умов в центральному Лісостепу України впродовж 2019–2022 років

ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Красова О.О., Шоль Г.Н., Павленко А.О., Шкута С.І.
Експансія Pterotheca sancta (L.) K. Koch. у синантропні біотопи Кривбасу

Красовський В.В., Федько Р.М., Черняк Т.В.
Формування колекції Elaeagnus umbellata Thunb. в Хорольському ботанічному саду

Мохначова Н.Б.
Аналіз поліморфізму генотипів популяції лебединської породи ВРХ за генами DGAT1 та CAPN1

ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

Коляда О.В., Коляда В.П., Посоха І.П., Чуприна Ю.Ю., Головань Л.В.
Екологічне дослідження ентомофауни соснових насаджень НПП «Святі гори»

Мельник-Шамрай В.В., Шамрай В.І., Пацева І.Г., Курбет Т.В.
Оцінка стану природно-заповідного фонду Житомирської області

Патрушева Л.І.
Природно-заповідний фонд Миколаївської області під час війни та у повоєнний період

БІОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Бордюг Н.С.
Мікробіологічний стан повітря в навчальних кабінетах закладу освіти

Наконечний В.Г., Пікареня Д.С., Орлінська О.В., Бєлянська О.Р., Гунько С.О.
Удосконалення пошуку радіоактивних речовин за допомогою комплексування радіометричних та геофізично-розвідувальних методів

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Герасимчук Л.О., Валерко Р.А., Бондар А.В., Шевченко К.П.
Індивідуальні особливості поводження з побутовими відходами у м. Житомир

ЕКОЛОГІЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Безсонний В.Л.
Реалізація концепції інформаційної ентропії при створенні мереж моніторингу вод

Dmitrieva O.O., Tsapko N.S., Koldoba I.V., Lysov B.V., Teliura N.O.
Environmental monitoring of eutrophication process in water bodies across Ukraine

Мартинюк М.О., Овчарук В.А.
Просторова і часова мінливість максимального стоку в басейні Вісли в умовах кліматичних змін

Сердюк С.М., Довганенко Д.О.
Гідролого-гідрохімічний режим річки Самари з урахуванням її антропогенної трансформації

ЕКОЛОГІЯ І ВИРОБНИЦТВО

Бєдункова О.О., Кузнєцов П.М.
Формування карбонатної системи оборотної охолоджуючої води атомної електростанції та влив на рН поверхневих вод при зворотних скидах

Бондар О.І., Гаєвський В.Р., Курилюк О.М., Цюй Бо, Менжерес Я.Ю.
Аспекти екології та автоматизації при прогнозуванні викидів діоксиду сірки, пов’язаних із забрудненням теплообмінних поверхонь конденсаторів парових турбін

ЕКОЛОГІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Krasovskyi S.A., Kovrov O.S.
Study of plant sets with further development of phytoremediation technology

Трохименко Г.Г., Кособуцька О.О., Літвак О.А., Благодатний В.В.
Аналіз можливості підвищення урожайності сільськогосподарських культур на основі використання мікробних біоценозів

Харитонов М.М., Клімкіна І.І.
Екологічна оцінка застосування біовугілля як домішки у верхній шар грунту штучногого рекультивованого профілю

Хохлов А.В., Хохлова Л.Й., Ковтун М.Ф.
Екосорбент на основі рослиної сировини для детоксикації кадмию у грунтах

ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Боголюбов В.М.
Анонс навчального посібника для забезпечення екологічних компетентностей в освітніх програмах бакалаврів