Випуск 5 (38), 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРЕТИЧНА ЕКОЛОГІЯ

Семерня О.М., Любинський О.І., Федорчук І.В., Гордій Н.М., Тютюнник О.С.
Оцінка впливу і моделювання стану довкілля у контексті нових вимірів екології

Стасевич С.П., Руда М.В., Ничай С.Т.
Математичні моделі для прогнозування теплового комфорту людини у навколишньому середовищі

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА

Горобей М.С.
Актуальні питання впровадження сучасних діджитал-інструментів у реалізації екологічної освіти та природоохоронної діяльності в Україні та країнах ЄС

Климчик О.М.
Сучасні технології навчання: тестовий контроль знань із дисципліни «Геоінформаційні системи у природничій географії»

Терлецький В.К., Ольхова-Марчук Н.В., Кушнір В.В.
Екологічна освіта для сталого розвитку суспільства

ЕКОЛОГІЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Русин І.Б., Дячок В.В.
Роль перемішування субстрату для ефективності водних електробіосистем

Сидоренко О.В., Коротецький В.П., Закорчевна Н.Б.
Вивчення стану водних біоресурсів Азово-Чорноморського басейну, визначення технологічних властивостей сировини із водних біоресурсів для розроблення рекомендацій щодо її комплексної переробки

ЕКОЛОГІЯ І ВИРОБНИЦТВО

Білецький О.О., Котовський В.Й., Святненко В.А.
Енергетичні характеристики комбінованих джерел живлення із суперконденсаторами та літій-іонними акумуляторними батареями

Галушкіна Т.П., Афанасьєва О.О., Скиба Д.В.
Формування ринку екологічного страхування в Україні задля забезпечення національної екологічної безпеки

Закорчевна Н.Б.
Екологічні виклики на шляху розвитку водневої енергетики в Україні

Максимова Н.М., Чушкіна І.В., Орлінська О.В.
Оцінювання екологічного ризику підтоплення територій, прилеглих до гідротехнічних споруд водогосподарської інфраструктури у сільській місцевості

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Гордій Н.М., Тютюнник О.С., Рубановська Н.В.
Діяльність екологічних громадських організацій у місті Кам’янці-Подільському

Машков О.А., Іващенко Т.Г., Печений В.Л.
Інтеграція аерокосмічних технологій у систему управління екологічною безпекою: розроблення технології використання аерокосмічних технологій для управління екологічною безпекою планової діяльності підтримки прийняття рішень в умовах надзвичайних ситуацій природного характеру

Поліщук О.І., Антоняк Г.Л.
Вплив транспортного навантаження на елементний склад ґрунту у приміській зоні м. Львова

ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО І ЛАНДШАФТНОГО РІЗНОМАНІТТЯ

Красовський В.В., Черняк Т.В.
Визначення декоративності зизифусу справжнього (Zizyphus jujuba Mill.), інтродукованого у Лісостеповій зоні України

Новак В.В.
Просторовий розподіл орнітофауни у селах Подільського Побужжя

Трускавецька І.Я.
Особливості біології та розселення мурах (Formicidae) у ландшафтному заказнику «Стовп’язькі краєвиди»

Фіцайло Т.В.
Термофільні чагарникові угруповання Південно-Східного Криму

Шевчук Л.М., Билина Л.В., Куровська А.Є.
Ушкодження твердого тіла перлівнецевих і кулькових як чутливий біоіндикаційний показник

Юхименко Ю.С., Бойко Л.І., Данильчук Н.М.
Водний режим листка деревних рослин в умовах промислового регіону Правобережного Степового Придніпров’я

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Русіна Н.Г., Люльчик В.О., Петрова О.М., Кушнірук О.М., Рудько О.М.
Еколого-технічні засади рекультивації земель закритих полігонів твердих побутових відходів (ТПВ)