Випуск 6 (45), 2022

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЕКОЛОГІЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Бондар О.І., Крилова І.І., Маджд С.М., Закорчевна Н.Б.
Зелені облігації як додатковий механізм інвестицій у водний сектор України

Андрєєв В.І., Случак О.І., Случак О.І., Алексєєва А.О., Крисінська Д.О.
Розробка методики оцінювання екосистемних послуг річкових екосистем на прикладі р. Південний Буг

Босюк А.С., Шестопалов О.В.
Використання феритної обробки, як варіант модифікації реагентного методу очистки стічних вод від іонів важких металів

Кульбач М.О., Клімкіна І.І.
Дослідження можливості зменшення фосфатного забруднення поверхневих річок із застосуванням Chlorella vulgaris

Луньова О.В., Герасимчук О.Л., Кагукіна А.М.
Аналіз стану водних ресурсів Житомирської області та їх вплив на організм людини

Маренков О.М., Корженевська П.О., Нестеренко О.С.
Радіоекологічні моніторингові дослідження іхтіофауни Першотравенського водосховища

Мудрак О.В., Дем’янюк О.С., Андрусяк Д.В.
Особливості виникнення пожеж на території національного природного парку «Подільські Товтри»

Яцюк М.В., Сидоренко О.О., Цвєтова О.В., Тураєва О.В., Нечай О.М.
Природні води Шацького поозер’я в контексті змін клімату

ЕКОЛОГІЯ І ВИРОБНИЦТВО

Лопушанська М.Р., Іванов Є.А.
Кліматичні чинники та їхня роль у розвитку сонячної енергетики у Львівській області

Сталінська І.В.
Технологія утилізації хімічних засобів захисту рослин

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА

Плаван В.П., Моргулець О.Б., Іщенко О.В., Коляда М.К.
Концепція сталого екологічного розвитку і кліматичної нейтральності та її реалізація в освітній діяльності

Трохимчук І.М.
Екологічна вихованість учнів: теоретичний аналіз

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Fedenko Yu., Samoylenko V.
Zirconium (IV) oxide as perspective sorbent of ions from aqueous solutions

БІОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Гафіяк О.В.
Дослідження бджолиного меду на наявність антибіотиків внаслідок їх неконтрольованого використання

Кузнєцов С.І., Венгер О.О., Семенченко О.О., Безпальченко В.М., Івкіна Є.С.
Дослідження впливу деяких факторів на рівень електризації діелектриків

Пелепчук О.С., Бобро О.В., Дишель Г.О.
Вплив екологічних факторів середовища на антропометричні показники 17-літніх дівчат Одеського регіону

ЗМІНА КЛІМАТУ

Воровка В.П., Марченко О.А., Гришко С.В., Яцентюк Ю.В.
Динаміка кліматичних характеристик міста Мелітополя як складова глобальних змін

Пічура В.І., Потравка Л.О., Рутта О.В.
Просторово-часовий аналіз і прогноз кліматичних змін в зоні Степу України

ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО І ЛАНДШАФТНОГО РІЗНОМАНІТТЯ

Котюк Л.А., Рахметов Д.Б., Іващенко І.В.
Перспективи використання ароматичних рослин родини Lamiaceae Martinov

Красова О.О., Шоль Г.Н., Павленко А.О., Шкута С.І.
Інвазії Anisantha sterilis (L.) Nevski в рослинні угруповання Криворіжжя

Мудрак О.В., Хаєцький Г.С., Мудрак Г.В., Серебряков В.В.
Оцінка екологічного стану малих річок Східного Поділля в контексті сталого розвитку регіону

Питуляк М.Р., Питуляк М.В., Кузик І.Р., Стецько Н.П., Хом’як Н.В., Жулканич Б.М.
Гідрологічні заповідні об’єкти Тернопільського Придністер’я: екологічна роль та використання

Теслович М.В., Кричевська Д.А.
Жденіївська ключова територія у регіональній екомережі Закарпатської області: формування території та стан збереженості природних лісів

Фалько В.В.
Оцінка гарантованої якості атмосферного повітря для рослин на прикладі парка ім. Т. Г. Шевченка, м. Дніпро

Шило Д.О., Клімкіна І.І.
Дослідження впливу важких металів на фізіологічну активність Chlorella Vulgaris та її здатність до біоакумуляції

Shpak Ya., Sosnovskyi K., Burkut V., Zarochentseva O., Zhuk A., Fedoriak M.
Pollination of sunflower by honey bee: review

Юхименко Ю.С., Бойко Л.І., Данильчук О.В.
Представники відділу Pinophyta в колекції Криворізького ботанічного саду НАН України

ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ І ГРУНТИ

Вольвач О.В., Колосовська В.В., Костюкєвич Т.К., Сербінов Б.М.
Агрометеорологічні умови вирощування сочевиці з врахуванням агроекологічної оцінки грунтів Вінницької області

Гунько С.О.
Дослідження латерального та радіального розподілу мангану у ґрунтах м. Жовті Води

Сопов Д.С., Гаврюшенко Г.В., Кирпичова І.В.
До класифікації антропогенно змінених земель на сході України

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Бойко Т.Г., Руда М.В., Паславський М.М., Джумеля Е.А.
Показник стійкості як здатність просторово-часової геосистеми долати наслідки шкідливих впливів і зменшувати ризик руйнування компартменту

Бреус Д.С.
Вплив автозаправних комплексів на якість атмосферного повітря

Yevtushenko O.
The role of the public inspector in the sphere of environmental protection in Ukraine

Машков О.А., Абідов С.Т., Мосов С.П., Чубіна Т.Д.
Екологічні особливості та інновації пожежогасіння з повітря в країнах Європи: історія та сучасність

Мовчан М.М., Іваненко І.Б., Матвієнко М.Г., Таран Є.О., Гандзюра В.П.
Проблеми благоустрою регіонального ландшафтного парку «Партизанська слава» та шляхи їх розв’язання