Випуск 2 (35), 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Кравченко І.В.
Аналіз сучасного стану повітря та оцінка інгаляційного неканцерогенного ризику здоров’ю населення Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації

ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ

Бордюг Н.С., Ращенко А.В., Лесь А.В.
Розробка проєкту системи моніторингу атмосферного повітря

Фінін Г.С., Шевченко Р.Ю.
Спеціальні геодезичні мережі в екологічному моніторингу

ЕКОЛОГІЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Гнатів І.Р.
Вплив антропогенних факторів на якість питної води у свердловинах Стрийського водозабору

Кущенко Л.В., Овчарук В.А, Прокоф’єв О.М., Гопцій М.В, Андреєвська Г.М.
Мінімальний та екологічний стік річок у зоні недостатньої водності України

Строкаль В.П., Ковпак А.В.
Причинно-наслідкові зв’язки забруднення біогенними елементами басейну річки Дніпра: синтез теоретичних даних

Хом’як І.В., Зарічна М.С., Демчук Н.С., Костюк В.С., Василенко О.М., Власенко Р.П., Гарбар Д.А.
Вплив зарегулювання течії на динаміку екосистем долини річки Лісна (Житомирська область)

ЕКОЛОГІЯ І ВИРОБНИЦТВО

Галкіна О.П., Куницький С.О.
Ефективність підвищення роботи оборотної системи водопостачання коксохімічного підприємства

Павленко А.О., Красова О.О.
Стан інтродукційної популяції Crambe pontica Steven ex Rupr. на залізорудному відвалі (Кривий Ріг)

Романь А.М., Пікареня Д.С., Накемпій О.К.
Зменшення викидів забруднюючих речовин промисловими підприємствами шляхом упровадження системи екологічного менеджменту

Савченко В.М., Міненко С.В., Савченко Л.Г.
Екологічна безпека та зниження впливу підприємств з технічного сервісу на оточуюче середовище

ЕКОЛОГІЯ ТА ЕКОНОМІКА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Бондар О.Б.
Аналіз розмірів сплати екологічних податків на території Західної України

ТЕОРЕТИЧНА ЕКОЛОГІЯ

Боброва М.С., Ворона С.О., Мовчан С.В., Ульдякова Л.А.
Особливості зміни вмісту антиоксидантів у тканинах рослин під впливом різного температурного режиму

Пикало С.В., Демидов О.А., Юрченко Т.В., Рибка К.М., Харченко М.В., Прокопік Н.І.
Методи оцінки морозостійкості селекційного матеріалу пшениці

БІОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Бондар О.І., Риженко Н.О., Жаврида Д.Є.
Біоакумуляція меркурію (Hg2+), хрому (Сr6+) та цинку (Zn2+) у екосистемах Обухівського району Київської області

ЗМІНА КЛІМАТУ

Гончарова Л.Д., Прокоф’єв О.М.
Клімато-географічні особливості розподілу опадів на території України в осінній період

Костюкєвич Т.К., Толмачова А.В., Колосовська В.В., Барсукова О.А.
Агроекологічна оцінка продуктивності сої в Західному Лісостепу України в умовах зміни клімату

ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО ТА ЛАНШАФТНОГО РІЗНОМАНІТТЯ

Кратюк О.Л., Власюк В.П., Рибак В.О.
Напіввільне утримання оленя плямистого Cervus nippon на території Центрального Полісся

Мороз Л.М., Люленко С.О., Подзерей Р.В.
Домінуюча орнітофауна околиць міста Умані: видовий склад та чисельність

Саварін О.О., Кравцов О.А.
Нова реєстрація лісовоï кішки (Felis silvestris Schreber, 1777) в Івано-Франківській області

Трускавецька І.Я.
Дослідження видового різноманіття перетинчастокрилих (Hymenoptera) на території ландшафтного заказника місцевого значення «Стовп’язькі краєвиди»

РОЗВИТОК ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Мельник В.В.
Аналіз природно-заповідного фонду України та Житомирської області

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Davydova I.V., Korbut M.V., Kireitseva Н.V.
Recommendations for studying of features of implementation of European Union standards in the sphere of environmental protection in Ukraine

Коробчук Л.І., Мисковець І.Я.
Комплексний підхід до організації управління екологічною діяльністю у сфері охорони здоров’я людини з питань соціальних хвороб

Лавріненко В.М.
Радіоекологічна оцінка стану ґрунтів Чернігівщини та рекомендовані заходи щодо їх реабілітації

Машіка Г.В., Пологовська Ю.Ю., Бикова М.Д.
Сучасні тенденції розвитку екологічного туризму в Україні в умовах пандемії COVID-19

Петрук В.Г., Машков О.А., Абідов С.Т., Гура К.Ю.
Методологія інтегрованого управління екологічною безпекою природоохоронних систем

Степова О.В., Серга Т.М.
Визначення величини ризику для здоров’я населення від автотранспортного шуму в Шевченківському районі м. Полтава