Випуск 3 (30), 2020

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРЕТИЧНА ЕКОЛОГІЯ

Васютинська К.А., Барбашев С.В., Кімінчиджи М.І.
Оцінка комплексного показника екологічної урбанізації регіонів України

Хлєстова О.А., Єлістратова Н.Ю., Кальянов А.В., Волков Д.В.
Використання математичної теорії катастроф у промисловій екології

Шевченко Р.Ю., Шевченко З.М.
Геософічна (історико-філософська) парадигма моніторингу довкілля-простору

Яковишина Т.Ф.
Удосконалення методології бонітування ґрунтів урбоекосистем для оцінювання ступеня їх екологічної безпеки

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Бондар О.І., Машков О.А., Міхеєв В.С.
Системний підхід щодо створення системи підтримки екологічних рішень для забезпечення екологічної безпеки держави

Herasymchuk O.L., Korbut M.B., Kotsіuba I.H.
Analysis of the stability of woody plant species of urban ecosystem of Zhytomyr

Yermishev O.V.
Functional and ecological expertise (FEE) in Chechelnyk district, Vinnytsia region

Прокопів Н.М., Мельниченко Г.М.
Закономірності пилення видів роду Ambrosia в атмосферному повітрі басейну р. Бистриці у 2015–2017 роках

Русин І.Б., Медведєв О.В., Воронько В.В., Пашук А.В.
Вплив забруднення важкими металами на біоелектричний потенціал біотопів

Салій І.В., Павленко О.І., Орєхова О.В.
Аналіз передчасної смертності населення еколого-небезпечного регіону

ЕКОЛОГІЯ ТА ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Мірошник Н.В., Лавров В.В., Грабовський М.Б., Грабовська Т.О., Тесленко І.К.
Порівняльний аналіз екологічної структури фіторізноманіття полезахисних лісосмуг на полях органічного та традиційного виробництва

Снітинський В.В., Хірівський П.Р., Гнатів І.Р.
Особливості формування поверхневого стоку гірських річок за вирубки лісів та розорювання схилових територій

ЕКОЛОГІЯ І ВИРОБНИЦТВО

Бондар О.І., Гончаренко М.І., Засельський В.Й., Пополов Д.В., Сусло Н.В., Зайцев Г.Л., Сагалай Д.В.
Шлях зниження промислового пиловиділення під час підготовки вугільної шихти до коксування

Бондар О.І., Риженко Н.О., Салій І.В.
Накопичення шлаків металургійних підприємств: оцінка впливу на довкілля та екологічно обґрунтоване поводження

Гапонич Л.С., Голенко И.Л., Топал А.И.
Перспективы использования SRF и RDF на цементных заводах Украины

Горобей М.С.
Екологічні шкоди карбоновмісного пилу та зменшення його негативного впливу на довкілля як складник сталого розвитку гірничовидобувної галузі

Шатоха В.І., Матухно О.В.
Моделювання сценаріїв модернізації металургійної галузі України до 2030 року з метою скорочення викидів діоксиду вуглецю

ЕКОЛОГІЯ І ТРАНСПОРТ

Zaichenko S.V., Shalenko V.O., Zaichenko L.I., Krupa K.V.
Improving the environmental performance of vehicles upgrading the cooling system of an internal combustion engine

Пилипчук О.Я., Висоцька Т.І., Пічкур Т.В.
Сучасні шляхи зниження впливу залізничного транспорту на навколишнє середовище: проблема очищення ґрунту від нафтопродуктів

ЕКОЛОГІЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Борисенко М.М., Лукашов Д.В.
Оцінка впливу роботи Канівської ГЕС у нижньому б’єфі на показники забрудненості води за біотичними індексами

Валерко Р.А., Герасимчук Л.О.
Органічне сільське господарство як фактор впливу на вміст нітратів у питній воді джерел нецентралізованого водопостачання сільських населених пунктів

Верголяс М.Р.
Оцінка токсичності нітратів у воді з використанням цитоморфологічних показників тест-організмів

Крайнюков О.М., Деменко А.В.
Дослідження актуальності використання мікроядерного тесту для захисту водної екосистеми від впливу небезпечних хімічних речовин

Саламатін Д.М., Дігтяр С.В.
Застосування методів біотестування у моніторингових дослідженнях природних поверхневих та підземних, а також промислових стічних вод

Якименко Г.М.
Вплив метеорологічних умов на скринінгові показники радіаційної безпечності води

ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО ТА ЛАНДШАФТНОГО РІЗНОМАНІТТЯ

Андрющенко Ю.О., Кошелєв О.І., Дядічева О.А., Кошелєв В.О., Попенко В.М., Черничко Й.І., Черничко Р.М., Винокурова С.В.
Експертна оцінка стану орнітофауни та загроз для птахів на території проєктованої вітрової електростанції в Північно-Західному Приазов’ї

Гавриленко Н.О.
Збереження созофітів світової флори ex situ на півдні України

Гетьман В.І.
Мораль і мудрість заповідної природи

Калашнікова Л.В., Дорошенко Ю.В.
Комплексна оцінка раритетних видів відділу Magnoliophyta колекції дендропарку «Олександрія»

Мазура М.Ю., Лещенюк О.М., Тесленко І.К., Юрчук М.І.
Аналіз чутливості пилку рослин Canna L. в умовах аеротехногенного пресингу

Трускавецька І.Я.
Видове різноманіття лускокрилих родини Бражники (Sphingidae) в урочищі Рожена Криниця Канівського району

Шевчук Л.М., Билина Л.В., Бітнер Д.В.
Стан популяцій двостулкових молюсків родин Unionidae та Pisidiidae (Mollusca: Bivalvia) у басейні Случі в умовах загострення екологічної ситуації

СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Баштовенко О.А.
Екологічний та здоров’язбережувальний складники освіти


ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ