Випуск 4 (49), 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ВОЄННИХ ДІЙ

Бондар О.І., Загороднюк К.Ю., Новіков М.Г., Загороднюк Ю.В., Мошинський В.С., Филипчук В.Л., Гуляєв В.М.
Про першочергові заходи з відновлення і модернізації систем водопостачання територій, що постраждали внаслідок воєнних дій (на прикладі ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру на Каховській ГЕС)

Магась Н.І., Хоренженко Г.В., Замуруєва К.М., Бешевець Ю.В., Риндюк С.І., Баркар В.Ю., Замрій М.В., Бондар М.В.
Аналіз гідрологічної ситуації у Дніпровсько-Бузькій гирловій області, внаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС

Чугай А.В., Чернякова О.І., Клімов І.О.
Аналіз впливу військової діяльності в Україні на стан атмосферного повітря

ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ

Корніюк А.В., Пацева І.Г.
Цифровий моніторинг якості води, виклики та рішення

Крупєй К.С., Оверченко А.В.
Фітотестування якості води у магістральному каналі на лівобережжі Херсонщини після підриву греблі Каховської ГЕС

Телюра Н.О., Ломакіна О.С., Лукашевич Д.С.
Комплексний інноваційний підхід до оцінки територій, постраждалих внаслідок лісових пожеж

Шестопалов О.В., Тихомирова Т.С., Стаднік В.Ю.
Екологічна оцінка хімічного складу дощових стічних вод на дитячих ігрових майданчиках м. Харків

ЕКОЛОГІЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Дмитрієва О.О., Цапко Н.С., Мельнік Л.В., Ємельянов С.П.
Використання пігментів фітопланктону щодо оцінювання ступеню евтрофування водних об’єктів

Дядін Д.В., Дрозд О.М., Свергуненко А.С.
Індикатори чутливості водних ресурсів міських територій до зміни клімату

Рильський О.Ф., Домбровський К.О., Воронова Н.В., Горбань В.В., Дударєва Г.Ф., Притула Н.М.
Екологічні аспекти формування біорізноманіття р. Мокра Московка

Сталінська І.В., Дмитренко Т.В.
Рекомендації щодо зменшення екологічного ризику накопичувачів промислових стічних вод і шламів на екологічний стан поверхневих водних об’єктів на урбанізованих територіях

Яковлєв В.В., Дмитренко Т.В., Ліщина В.Д.
Нові екологічно обґрунтовані конструкції водозаборів для централізованого водопостачання Харкова з використанням природних процесів очистки води

ЕКОЛОГІЯ І ВИРОБНИЦТВО

Ковров О.С., Красовський С.А., Сушко З.Л.
Обгрунтування параметрів біологічної рекультивації відвалу шахти для зменшення викидів вуглепородного пилу в атмосферу

Лопушанська М.Р., Іванов Є.А.
Гідрологічні чинники та їхня роль у розвитку відновлюваної енергетики у Львівській області

Наконечний І.В., Літвак О.А., Літвак С.М., Маринець О.М.
Аналіз чинників, що впливають на процес біоремедіації грунтів, забруднених нафтопродуктами

ЕКОЛОГІЯ ТА ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Коротецький В.П., Полятикіна О.О.
Ефективність функціонування природно-штучного біомеліоративного комплексу (ПШБК) на водних об’єктах Кілійського міжрайонного управління водного господарства (КМУВГ)

Ткачук О.П., Вергеліс В.І.
Наукове обґрунтування механізму зниження вмісту важких металів у ґрунті методом фіторемедіації бобовими багаторічними травами

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Сорочинська О.Л.
Екологічні проблеми зберігання та утилізації відходів на підприємствах транспорту

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Бондар О.І., Машков О.А., Присяжний В.І., Оводенко Т.С., Печений В.Л.
Парадигма обробки інформації в інтелектуальної інформаційній системі для підтримки прийняття рішень в галузіекологічної безпеки

Герасимчук Л.О., Валерко Р.А., Члек О.М., Миколайчук О.В., Муляр А.П.
Фінансове забезпечення сфери охорони навколишнього природного середовища в Житомирській області

Строкаль В.П., Шевчук С.А.
Затоплення та підтоплення територій: ризики для водної та продовольчої безпеки регіонального рівня

ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

Бургаз О.А., Бургаз М.І., Кротов С.А.
Любительське рибальство як напрямок розвитку рекреаційної діяльності об’єктів природно-заповідного фонду України (на прикладі Нижньодністровського національного природного парку)

Гафіяк О.В., Симочко Л.Ю.
Екологічна оцінка трансформованих екосистем у Карпатському регіоні

Мельник-Шамрай В.В., Шамрай В.І., Пацева І.Г.
Аналіз територіального розподілу об’єктів природно-заповідного фонду об’єднаних територіальних громад Коростенського району Житомирської області

Хоменко С.В., Тарасюк Г.М., Кірейцева Г.В., Демчук Л.І., Циганенко-Дзюбенко І.Ю.
SWOТ-аналіз рекреаційно-туристичного потенціалу Житомирської області

ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО ТА ЛАНДШАФТНОГО РІЗНОМАНІТТЯ

Іващенко І.В., Котюк Л.А., Бакалова А.В., Грицюк Н.В.
Сезонні ритми розвитку Serratula coronata L. за культивування в Центральному Поліссі України

Котляр М.М., Калініченко О.О., Маслак В.І., Охмат О.А., Юнгін О.С.
Вплив праймування метаболітами ріст-стимулювальних бактерій на розвиток рослин пшениці озимої

Красовський В.В., Козлов А.В., Черняк Т.В.
Районування та умови дослідження субтропічних плодових культур на Полтавщині

Лукіша В.В., Мовчан М.М.
Оцінка просторового поширення інвазійних деревних видів у бореальних лісах Середнього Придніпров’я

Степанов Є.В., Пасічник С.В.
Аналіз впливу деяких мікроелементів ґрунту на концентрацію флавоноїду рутину у звіробої звичайному (Hypericum perforatum Linneus, 1753)

ЗМІНА КЛІМАТУ

Федонюк В.В., Іванців В.В., Жадько О.А., Федонюк М.А.
Порівняльний аналіз комфортності погоди протягом курортного сезону в національних природних парках Волинської області

Яковишина Т.Ф.
Оцінювання зміни клімату протягом ХХ-го століття на прикладі техногенно ненавантаженої території Дніпропетровської області

ЕКОПУБЛІЦИСТИКА

Фінін Г.С.
Екоцид: екологічний тероризм та його вплив на суспільну свідомість у форматі війни