Випуск 5 (44), 2022

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Bondar O.I., Mashkov O.A., Mukhina K.E.
Systemic approach to elimination of threats of environmental disasters as a result of military action

Степова О.В., Корнішина А.В., Тристан А.А.
Аналіз забруднення атмосферного повітря від автомобільного транспорту (на прикладі Шевченківського району м. Полтава)

БІОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Валерко Р.А., Герасимчук Л.О., Матвійчук О.С., Забродська Ю.Ю.
Дослідження фізіологічної повноцінності питної розливної води, що реалізується у торговельній мережі м. Житомира

Войціцький В.М., Хижняк С.В., Корнієнко В.І. , Мідик С.В., Ладогубець О.В., Дученко К.А., Гаркуша І.В.
Атомна спектрометрія – пріоритетний метод визначення важких металів у довкіллі та сільськогосподарській продукції

ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ

Романюк О.І., Ощаповський І.В., Шевчик Л.З.
Моніторинг загазованості території міста Борислава

Скуйбіда О.Л.
Стан, проблеми та перспективи моніторингу атмосферного повітря зони «Запорізька» та агломерації «Запоріжжя»

Шевченко Р.Ю.
Геоінформаційне управління моніторингом складних техногенних систем засобами БПЛА-картографії в умовах воєнного стану

ЕКОЛОГІЯ БУДІВНИЦТВА

Коваленко Ю.Л., Дядін Д.В., Ярчук Д.С.
Оцінка енергетичної та екологічної ефективності заходів з утеплення будівель з урахуванням кліматичних умов

ЕКОЛОГІЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Безсонний В.Л., Пляцук Л.Д., Третьяков О.В.
Засоби математичного прогнозування оцінки екологічного стану поверхневих водних об’єктів

Levoniuk S.M.
Hydrogeochemical features of changes in the F- content in the groundwater chemical composition of Buchak-Kaniv aquifer to increase the ecological safety of population drinking water supply

Михайлюк В.І.
Класифікація і властивості екраноземів міста Одеси

Монастирська С.С., Гойванович Н.К., Климишин О.С.
Гідробіологічний аналіз стану вод р. Стрий в межах карпатського передгір’я

Рудик-Леуська Н.Я., Леуський М.В., Євтушенко М.Ю., Хижняк М.І., Макаренко А.А.
Фітопланктон та якість води Каховського водосховища у літній період

Строкаль В.П., Ковпак А.В.
Воєнні конфлікти та вода: наслідки й ризики

Яцюк М.В., Щербак В.І., Семенюк Н.Є., Полятикіна О.О., Лещук В.О., Коротецький В.П.
Природно-штучний біомеліоративний комплекс як новий напрямок біологічної меліорації різнотипних водних об’єктів України

ЕКОЛОГІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Буцяк Г.А., Буцяк В.І., Калин Б.М.
Отримання та використання вермікомпосту (біогумусу) з метою покращення поживного режиму ґрунту

Пічура В.І., Потравка Л.О., Дудяк Н.В., Рутта О.В.
Моделювання водно-дефляційної деструкції степових ґрунтів України

Романчук Л.Д., Кравчук Т.В., Можарівська І.А.
Вплив агроекологічних елементів технології вирощування на вміст мікроелементів в зеленій масі амаранту

Sopov D.S.
Geohistorical analysis of ecological problems of land resources of Luhansk region (Ukraine): pre-war retrospective

Сопов Д.С., Кирпичова І.В., Березенко К.С., Карпенко Т.А., Данкеєва О.Є.
Ерозійні процеси на склонових землях Луганської області (Україна): екологічні наслідки

Ткачук О.П.
Передумови переходу землеробства в Україні на еколого-збалансовані принципи

ЕКОЛОГІЯ І ВИРОБНИЦТВО

Барбашев С.В., Бурбан Н.С.
Застосування моделі радіаційної ємності ландшафту та його компонентів для оцінки радіаційного ризику зовнішнього опромінення людини і біоти й визначення екологічно безпечних викидів АЕС

Kulikova D.V.
Development of a resource-saving technology for integrated processing of highly mineralized mine water in the enterprises of the Kryvyi Rih iron ore basin

Семак У.Й., Миленька М.М.
Морфологічна дендроіндикація рівня техногенної трансформації екотопів золошлаковідвалів Бурштинської ТЕС

Улицький О.А., Буглак О.В., Горобей М.С., Савлучинський О.М.
Визначення пріоритетних факторів екологічного ризику для навколишнього середовища та здоров’я населення на прикладі вугільної шахти № 5/6 ДП «Мирноградвугілля»

ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО ТА ЛАНДШАФТНОГО РІЗНОМАНІТТЯ

Бойко Л.І., Юхименко Ю.С., Данильчук Н.М.
Принципи створення дендрокомпозицій та критерії їх використання на міських територіях

Glibovytska N.I.
Bio-indication perspective of Chelidonium majus L. in the conditions of the urban territory

Зубровська О.М.
Особливості інтродукції видів роду Sedum L. в умовах Степової зони України

Іванець О.Р.
Фауністична характеристика і таксономічна структура угруповань веслоногих раків (Crustacea : copepoda) водойми Глинна Наварія

Котюк Л.А., Іващенко І.В.
Чабер садовий (Satureja hortensis) в умовах ботанічного саду Поліського національного університету

Красовський В.В., Черняк Т.В., Федько Р.М.
Біолого-екологічні наслідки інтродукції субтропічних плодових культур в лісостеп України

Лагутенко О.Т., Настека Т.М., Шевченко В.Г., Кривошапка В. А., Дутова Г.А.
Комплексна оцінка посухостійкості сортів агрусу в умовах Північного Лісостепу України

Лихолат Ю.В., Дрегваль О.А., Дідур О.О., Хромих Н.О., Скляр Т.В., Давидов В.Р., Лихолат Т.Ю.
Ендофітні ізоляти мікроміцетів із плодів Chaenomeles thibetica та їх фунгістатична активність

Мельник-Шамрай В.В., Шамрай В.І.
Оцінка екологічного стану соснових насаджень зони безумовного відселення у вологих суборах лісів українського Полісся

Роман Л.Ю.
Неорганізований екотуризм Карпат: екологічні проблеми

Хом’як І.В., Онищук І.П., Василенко О.М., Гарбар Д.А., Коцюба І.Ю.
Природна та антропогенна динаміка угруповань асоціації Geranio-trifolietum alpestris на території українського Полісся

Шиндер О.І.
Знахідки чужорідних рослин у західному і північному регіонах України

ЗМІНА КЛІМАТУ

Польовий А.М., Божко Л.Ю., Барсукова О.А.
Агрокліматичні аспекти продуктивності соняшника Одещині в умовах потепління клімату

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Герасимчук Л.О., Валерко Р.А., Ясінський В.В., Піціль А.О., Соловйова О. О.
Державний контроль у сфері поводження з відходами на території Житомирської області

Дементєєва Я.Ю.
Реакція птахів на зміни в природоохоронному менеджменті щодо побутових відходів

Zalenska E., Voitenko L., Kopilevich V., One O.-V.
An attempt of contaminated drilling waste remediation by biocomposting

Король К.А., Шуплат Т.І.
Біоіндикація техногенних едафотопів сміттєзвалищ Передкарпатського геоботанічного округу за допомогою представників родини Brassicaceae

ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

Мартиненко В.В.
Оцінка поширення верхівкового короїда (Ips acuminatos) в соснових деревостанах природного заповідника «Древлянський»

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА

Bondarenko L.I., Voloshyna N.O., Lazebna O.M., Bilіanska M.М.
Mobile learning implementation in the process of ecologists training