2/2013 (4)

Титульна сторінка

Зміст журналу

 

О.І. Бондар, О.А. Машков
Сучасні проблеми створення та удосконалення наукових шкіл в галузі екології та природокористування

ТЕОРЕТИЧНА ЕКОЛОГІЯ

Н.О. Риженко
Екотоксикологічна оцінка впливу забруднення cd, cu, zn, pb на ферментативну активність оксидаз дерново-середньопідзолистого грунту та чорнозему типового малогумусного

О.Є. Андрос
Роль практичної соціоприродної філософії у формуванні методологічних основ освіти для збалансованого розвитку

ПРИКЛАДНА ЕКОЛОГІЯ

Загальні проблеми екологічної безпеки навколишнього середовища

С.І. Азаров, Ю.В. Литвинов, О.Б. Сіднєв, В.Л. Сидоренко
Мобільний лабораторний комплекс радіаційного контролю

Екологія та економіка природокористування

V. Druhak
Forming and implementing of state land environmental policy in the sphere of use of natural resources of rural areas

П.П. Кучерук, Ю.Б. Матвеев, В.М. Шлихта, Е.А. Можаровская, Ю.В. Захарчук
Инвентаризация парниковых газов при обработке промышленных сточных вод в Украине

А.М. Третяк
Завдання та механізми реалізації державної екологічної земельної політики в сучасних умовах

К.В. Гончаревський, В.В. Піковець, О.В. Муштаєв
Методика розрахунку викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря при видобуванні корисних копалин (відкритий спосіб)

Проблеми еколого-збалансованого розвитку

Y. Shvets
Sustainable innovative environmental development of tourism industry

И.Ю. Швец
Стимулирование инвестиционной деятельности регионального кластера, как условие развития экологизации региона

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОБЕЗПЕКИ

V. Vasilyev, O. Mashkov, V. Frolov
Geoinformation and aerospace technologies for information from satellite processing: environmental monitoring

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ТА РЕСУРСАМИ<

Г.П. Виговська
Концептуально-методологічні засади мінімізації відходів на базі оцінювання життєвого циклу продуктів та матеріалів

O. Sibilyeva
Wastes of medicoprophylactic institutions

РОЗВИТОК ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

В.Д. Солодкий, Р.І. Безпалько, І.І. Казімір
До питання кадастрової ідентифікації раритетних видів біорізноманіття екомережі буковинських карпат

S. Pohurelskyy, O. Tsviliy
Implementation of environmental management of territories and natural reserve fund

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

M. Bondar
Modeling of biogas simulation at the landfill of municipal solid waste (msw)