Випуск 4 (27), 2019

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЕКОЛОГІЯ І ВИРОБНИЦТВО

Присяжний В.І., Міхеєв В.С.
Аналіз екологічного стану та напрямків впливу газотурбінних двигунів мобільних техногенних об’єктів на стан довкілля

Kuznyetsov S.I., Maljejev V.O., Bezpalchenko V.M., Dibolsky S.A.
Catalytic carbon monoxide in the industrial gas emissions

Майзеліс А.О.
Зниження виносу іонів цинку і нікелю промивними водами гальванічних ліній з утилізацією у вигляді додаткових шарів покриттів

Гомеля М.Д., Степова О.В., Камаєв В.С.
Розроблення інгібіторів корозії металів у водних середовищах із різним рівнем мінералізації

Швед М.П., Швед Д.М., Новодворський В.В., Ковба А.М.
Процес каскадної дисково-шестеренної екструзії та його аналіз

ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГО-ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ

Пелепчук О.С., Бобро Е.В., Дышель Г.А.
Влияние экологических факторов на физическое развитие городских и сельских девочек в Одесском регионе

ЕКОЛОГІЯ ТА ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Луньова О.В.
Оцінка екологічних ризиків техноекосистем на прикладі районів вугільних родовищ Донбасу

БІОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Chabaniyk Ya.V., Brovko I.S., Podhurska I.O., Spataru K.V., Nikiforenko V.M.
Efficiency of application of biotechnological preparations of nitrogen and phosphoric nutrition of wheat on indexes of quality of macaroni foods

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Захматов В.Д., Щербак Н.В., Вентцель Аллан.
Морские мини-огнетушители

Тогачинська О.В., Семенова О.І., Котинський А.В., Ничик О.В., Кравченко І.Й.
Процеси акумуляції та міграції міді в темно-сірому опідзоленому ґрунті

ТЕОРЕТИКО-МЕТОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

Машков О.А., Жукаускас С.В., Нігородова С.А., Міхеєв В.С.
Розвиток теорії функціональної стійкості екологічних систем, як стійкості функціонала екологічної безпеки

Пикало С.В., Юрченко Т.В., Харченко М.В.
Скринінг сортів пшениці (Triticum aestivum L.) різного еколого-географічного походження на посухостійкість

Адамчук В.В., Литвинюк Л.К., Дем’янюк О.С., Кураєва І.В., Войтюк Ю.Ю.
Дослідження з визначення коефіцієнтів поглинання валового вмісту хімічних елементів із ґрунту незерновою і зерновою частинами урожаю деякими сільськогосподарськими культурами в Південному Степу і Лісостепу України

Барабаш О.В.
Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря методом дендроіндикації

Берестовой А.М., Хлестова О.А., Волков Д.В.
Исследование влияния температурных изменений Восточноукраинского региона на показатели работы транспорта

Руденко М.М., Слонов М.Ю., Хамула С.В.
Розпізнавальні можливості результатів видового спостереження об’єкта екологічного моніторингу

Туровська Г.І.
Науково-методичні аспекти аналізу безпеки питної води

Шахман І.О., Бистрянцева А.М.
Математичний підхід до оцінки результатів екологічних досліджень

РОЗВИТОК ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Євтушенко К.В., Пасічник С.В., Лисенко Г.М.
Герпетобіонтні павуки (Aranei) Ічнянського Національного природного парку

ЕКОЛОГІЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Дмитрієва О.О., Колдоба І.В., Хоренжая І.В.
Концептуальні напрями дослідження умов життя населення в зоні евтрофованих водних об’єктів

Григор’єва Л.І., Томілін Ю.А., Алексєєва А.О.
Радіоекологічна безпека прісноводних водоймищ – джерел живлення зрошувальних систем

Данілян А.Г., Тірон-Воробйова Н.Б., Романовська О.Р.
Картографування якості природних вод: раціональний підхід підвищення рівня екологічної безпеки

Попова І.В., Зінченко Н.Ю., Сімурова Н.В., Майборода О.І.
Аналіз гідрохімічних показників якості питної води у Київській області

ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРОЗМАНІТТЯ

Борисов В.В., Кошелєв О.І.
Екологічна структура орнітофауни м. Вільнянська (Запорізька обл.) у позагніздові періоди

Іванець О.Р.
Гіллястовусі раки (Cladocera) Галичини в дослідженнях професора А. Вежейського

Тимченко І.А., Мінарченко В.М., Футорна О.А., Двірна Т.С.
Морфологічні ознаки видів роду Equisetum L. споріднених із фармакопейним Equisetum arvense L.

Фіцайло Т.В.
Чагарникові біотопи заповідника «Кам’яні Могили»

Рубановська Н.В., Гордій Н.М.
Охорона представників роду Allium L. in situ на Західному Поділлі

Кратюк О.Л.
Сезонна зміна діелектричних показників cосни звичайної в умовах напіввільного утримання мисливських тварин

Чабанюк Я.В., Бровко І.С., Подгурська І.О., Куденко А.В.
Вплив Metarhizium anisoplie на яйця павутинного кліща Tetranychus urticae

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Машков О.А., Жукаускас С.В., Нігородова С.А.
Прогнозування надзвичайних ситуацій щодо зменшення екологічних загроз та оцінювання ризиків з використанням аерокосмічних технологій

Бойко Н.И., Макогон А.В.
Обеззараживающая обработка и очистка воды, обезвреживание и конверсия газовых выбросов предприятий при помощи высоковольтных импульсных разрядов

Копитовський М.В., Павлов В.Г.
Завадостійкий кластер для задач з екологічного менеджменту

СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Шевченко Р. Ю., Доценко К.О.
Диференційність рівнів екологічної освіти та екосвідомості при оцінці впливу сучасного ресурсо-природокористування на довкілля

Бобро О.В.
Інформація природничо-наукового напряму як спосіб розвитку екологічної свідомості людини

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Доценко О.О.
Екологічні аспекти будівництва та експлуатації шахти «Любельська» № 1-2

Рудейчук-Кобзєва М.Я.
Синантропна фракція флори полігону захоронення токсичних відходів гексахлорбезолу поблизу м. Калуш Івано-Франківської області

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ