Випуск 5 (50), 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЕКОЛОГІЯ ТА ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Бондар О.І., Загороднюк К.Ю., Третьяков С.В., Загороднюк Ю.В.
Основи водозабезпечення територій з дефіцитом водних ресурсів з урахуванням принципів раціонального природокористування (на прикладі Коблівської ОТГ)

Долецька А.С., Борецька І.Ю., Романюк О.І., Шевчик-Костюк Л.З., Джура Н.М.
Оцінка ефективності технологій для оптимізації вирощування Melilotus officinalis (L.) Pall. на нафтозабрудненому ґрунті

Мельник-Шамрай В.В.
Аналіз стану використання земельного фонду Житомирської області

Самойленко Н.М., Корогодська А.М., Катенін В.Д.
Дослідження впливу відходів сонячних фотоелектричних панелей на ґрунт

ЕКОЛОГІЯ І ВИРОБНИЦТВО

Бєлоконь К.В., Мальований М.С., Тарабан Є.В.
Оцінка ризику для здоров’я населення від техногенного навантаження на атмосферне повітря м. Запоріжжя

Зур’ян О.В.
Техніко-економічний та екологічний аналіз впровадження геотермальної теплонасосної системи

Сараненко І.І.
Реалізація та перспективи екологічно чистих технологій в Україні

Улицький О.А., Касьяненко Д.Л., Д’яченко Н.О.
Збалансований підхід до видобутку залізних руд Гуляйпільського родовища в сучасних умовах

ЕКОЛОГІЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Коротецький В.П., Полятикіна О.О.
Рекомендації щодо впровадження природно-штучного біомеліоративного комплексу на різнотипних водних об’єктах України

Крупєй К.С., Домбровський К.О., Рильський О.Ф., Оверченко А.В.
Гігієнічна оцінка води м. Запоріжжя за деякими показниками епідемічної безпеки з гідробіологічною складовою

Остапенко В.В., Григор’єва Л.І.
Екологічний стан р. Південний Буг в акваторії міста Миколаєва під впливом дощових каналізаційних стічних вод

Циганенко-Дзюбенко І.Ю., Кірейцева Г.В., Демчук Л.І., Скиба Г.В., Вовк В.М.
Оцінка стану та фіторемедіаційного потенціалу антропогенно трансформованих гідроекосистем Малинщини

ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ

Михайлов С.С.
Наукове обґрунтування структури комплексної системи моніторингу довкілля для регіонів України

Шевченко Р.Ю., Мовчан М.М.
Моніторинг екологічної мережі міста Києва

Шейко В.І., Кучменко О.Б., Гавій В.М., Пасічник С.В.
Сучасні аспекти застосування інфрачервоної спектроскопії для дослідження грунтів

ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ВОЄННИХ ДІЙ

Пацев І.С., Барабаш О.В., Пацева І.Г.
Вплив воєнних дій на лісові екосистеми Житомирщини

ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО ТА ЛАНДШАФТНОГО РІЗНОМАНІТТЯ

Бондар О.Б., Бицюра Л.О., Файфура В.В., Ярема О.М., Бебнєва Є.Р.
Характеристика найпоширеніших типів ландшафтів міста Кременця

Зубровська О.М.
Інтродукція декоративних злаків у Степовій зоні України та перспективи їх використання в міському озелененні

Іванець О.Р.
Рід Bosmina Baird, 1845 (Cladocera: Bosminidae) на теренах Галичини у дослідженнях Б. Дибовського, А. Вежейського та М. Гроховського (за матеріалами круглого столу Екологічної комісії наукового товариства ім. Шевченка)

Іващенко І.В., Невмержицька О.М., Плотницька Н.М., Котюк Л.А.
Альтернаріоз серпію увінчаного за інтродукції в Поліссі України

Роман Л.Ю., Ванджурак П.І.
Екологічні аспекти догляду за лісом на території підприємства «Ліси України»

Шевчук Л.М., Билина Л.В., Васільєва Л.А.
Збереження біорізноманіття нативних двостулкових молюсків України (Mollusca, Bivalvia) як необхідність дотримання вимог оселищної концепції та реалізації стратегії сталого розвитку

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Боженко А.Л.
Роль сільського екологічного туризму в забезпеченні євроінтеграції Півдня України

Негода Н.В., Жукова О.Г.
Формування здоров´яорієнтованого міського простору як спосіб управління ризиками для здоров’я населення

БІОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Головатюк Л.М., Бондар О.Б., Кратко О.В.
Небезпека та наслідки забруднення водойм для організму людини

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Маркіна Л.М., Власенко О.В., Ковтунов О.В.
Визначення характеристик відходів для використання їх як сировини для отримання енергії

Пацева І.Г., Валерко Р.А., Пацев І.С., Палій О.В.
Особливості логістичних процесів транспортування комунальних відходів та відходів руйнації

ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

Чипиляк Т.Ф.
Особливості формування наземної вегетативної сфери видів роду Sedum L. та Hylotelephium H. Ohba за інтродукції в Криворізький ботанічний сад НАН України

ЕКОПУБЛІЦИСТИКА

Пилипчук О.Я., Пічкур Т.В., Пилипчук О.О., Дефорж Г.В.
Глобальна екологія: взаємодія суспільства і природи

СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Скуйбіда О.Л.
Громадянська наука в сфері екології та захисту навколишнього середовища: світові тенденції та перспективи для України