2/2012 (2)

Титульна сторінка

Зміст журналу

 

Екологічна освіта

О.І. Бондар, Г.О. Білявський, Ю.М. Саталкін
Синергетична методологія освіти для еколого-збалансованого розвитку суспільства (ОЗР)

ТЕОРЕТИЧНА ЕКОЛОГІЯ

С.І. Азаров, Ю.В. Литвинов, В.Л. Сидоренко
Про використання терміну "екологічна безпека" в Україні

Р.В. Петрук, А.П. Ранський, О.О. Бобко, А.В. Томчук
Подвійні солі NH4MPO4 лужного гідролізу непридатних фосфоровмісних пестицидних препаратів та їх дослідження в якості мікродобрив

Ю.М. Саталкін, А.А. Кремова
Вибір методології збалансованого розвитку: синергетичний підхід

В.В. Лукіша, П.В. Пирогова
Природне поновлення Рinus silvestris L., як індикатор стійкості штучних лісових фітоценозів Кінбурна

ПРИКЛАДНА ЕКОЛОГІЯ

Загальні проблеми екологічної безпеки навколишнього середовища

В.Г. Петрук, О.В. Бондарчук, К.О. Матвієнко
Форми управління екологічною безпекою сільськогосподарських земель на основі їх комплексної екологічної оцінки

Л.Е. Михайленко, Ю.С. Лапшин, В.Н. Ващенко
К вопросу о состоянии плотины Киевской ГЭС

А.І. Сташук
Проблемно-орієнтований підхід до впровадження більш чистого виробництва в Україні

С.Ю. Булигін , О.І. Дутов
Пріоритетність організації заходів з ліквідації наслідків ядерних катастроф у віддалений період (на прикладі аварії на ЧАЕС)

Екологія та економіка природокористування

О.І. Бондар, В.Є. Барановська, С.В. Берзіна
Сучасний стан та перспективи розвитку української системи технічного регулювання в галузі охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та раціонального використання природних ресурсів

Г.О. Білявський, М.М. Тимошенко, Т.Б. Годовська
Екологічна паспортизація кладовищ як ефективний важіль управління екологічною безпекою селітебних територій

А.М. Третяк
Сутність і поняття екології землекористування в умовах нових земельних відносин

Ю.С. Лапшин
Проблемы улучшения режима работы гелиоэлектростанций большой мощности

О.С. Лозовицький
Екологічний чинник політики держави у структурі глобалізації

Проблеми еколого-збалансованого розвитку

В.М. Другак
Стале землекористування як еколого-економічна складова сталого розвитку суспільства

Н.О. Дериземля, О.І. Ситник
До питання розвитку старопромислових районів (на прикладі м. Ватутіне Звенигородського району Черкаської області)

О.А. Воробйова
Екологічний туризм як чинник сталого розвитку природно-заповідних територій

Сторінка молодого вченого

Г.В. Будзович
Науковий зміст і сутність поняття - рекреаційний потенціал


Хроніка наукових подій