Випуск 6 (39), 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЕКОЛОГІЯ І ВИРОБНИЦТВО

Бондар О.І., Гаєвський В.Р., Кочмарський В.З., Филипчук В.Л.
Вплив ефективності роботи оборотних систем охолодження ТЕС на величину викидів діоксиду азоту

Козій І.С., Жиленко Т.І., Трунова І.О., Батальцев Є.В., Макаренко Н.О.
Критерії вибору природозахисного обладнання для очищення промислових викидів підприємств

Красовський В.В., Черняк Т.В.
Поступова реконструкція пришляхових насаджень у населених пунктах

Фатеєв А.І., Ясинецький А.О., Лазарєв Є.С.
Екологічні аспекти використання вугілля з підвищеним вмістом натрію та хлору

ЕКОЛОГІЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Бондар О.І., Закорчевна Н.Б., Крилова І.І.
Фінансування сталого розвитку сфери водопостачання та водовідведення в Україні

Глодова Л.М.
Сірководневі джерела Косівщини

Ігнатишин В.В., Малицький Д.В., Іжак Т.Й., Вербицький С.Т., Ігнатишин А.В., Ігнатишин М.Б.
Гідрогеологічний аспект екологічного стану Закарпаття за 2020 рік

Курбатова І.М., Захаренко М.О., Тупицька О.М.
Еколого-токсикологічна оцінка природних водойм за дії ксенобіотиків

Степова О.В., Гах Т.О., Тягній Л.М.
Стан поверхневих водних об’єктів Полтавської області

ЕКОЛОГІЯ ТА ЕКОНОМІКА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Блінова Н.К., Філатьєва Е.М., Скарга В.В.
Визначення параметрів зсуву земної поверхні й екологічні наслідки закриття вугільних шахт

Борецька І.Ю., Джура Н.М., Романюк О.І.
Фіторемедіація техногенно забруднених ґрунтів з використанням енергетичних культур

ТЕОРЕТИЧНА ЕКОЛОГІЯ

Kuznyetsov S.I., Maljejev V.О., Sevenchenko O.O., Bezpalchenko V.M. T
hermal conversion of nitrogen oxides in a flow reducing gas

Матіс Є.О., Крот О.П.
Модель формування методів оцінки екологічних ризиків для окремих складних систем

Романенко О.В., Груша М.М.
Біоетичні аспекти методології гідробіологічних досліджень

Руда М.В., Шибанова А.М., Паславський М.М., Джумеля Е.А.
Моделювання станів складного ландшафтного комплексу при невідомій функції втрат

Русин І.Б., Медведєв О.В., Дячок В.В.
Конструювання мультиелектродних електро-біосистем з Lemna minor

Юнгін О.С., Прекрасна Є.П., Ластовецька Л.О., Маслак В.І., Кудіна С.В.
Дослідження фізіолого-біохімічних особливостей та біоплівкоутворення бактерій, виділених із судинних рослин Антарктики

БІОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Колісник А.В.
Оцінка канцерогенного ризику хронічної інтоксикації населення від забрудненого атмосферного повітря

Мазур Т.Г., Загоруй Л.П., Димань Т.М., Богатко Н.М., Гриневич Н.Є.
Особливості організації екологічно безпечного харчування студентів за різних форм навчання в умовах COVID-19

Сараненко І.І., Шадура К.О.
Вплив вихлопних газів автотранспорту на генеративні органи представників роду Acer L.

Чепель А.Є., Кофанова О.В., Євтєєва Л.І.
Оцінювання ризику для здоров’я дітей і дорослого населення міст від шкідливого впливу викидів автотранспорту

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Гунько С.О., Володько Д.А.
Міграція мангану в ґрунтах біогеоценозів степового Придніпров’я (на прикладі Дніпропетровської області)

Красовський С.А., Ковров О.С., Клімкіна І.І.
Визначення фізико-хімічних параметрів вугільного відвалу ДТЕК ШУ «Героїв Космосу»

Луцишин О.З., Гілета Л.А.
Міське садівництво в умовах Львівської урбоекосистеми: можливості та переваги

Маркіна Л.М., Жолобенко Н.Ю., Ушкац С.Ю., Плахтіна О.І.
Визначення напрямів екологічних проблем, висвітлених у регіональних ЗМІ, на прикладі Миколаєва

Хом’як І.В.
Глобальні екологічні проблеми з точки зору астроекології

ЗМІНА КЛІМАТУ

Польовий А.М., Овчарук В.А., Вольвач О.В., Кущенко Л.В., Толмачова А.В.
Агрокліматична оцінка посушливості вегетаційного періоду в Причорноморській зоні надзвичайно низької водності

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Коцюба І.Г., Лефтер Ю.О., Нонік Л.Ю., Єльнікова Т.О., Герасимчук О.Л.
Аналіз сучасного досвіду та напрямів вирішення проблем управління твердими комунальними відходами

ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

Голік Ю.С., Смоляр Н.О., Остапенко П.О., Чепурко Ю.В.
Особливості розподілу територій і об’єктів природно-заповідного фонду Полтавської області в умовах нового адміністративно-територіального устрою України

ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО І ЛАНДШАФТНОГО РІЗНОМАНІТТЯ

Герман Н.В.
Природний феномен Полісся Рівненщини

Зубровська О.М.
Індукція захисних реакцій у рослин Zea mays L. (Poaceae) в умовах посухи

Клименко Т.К., Ісмагілова А.Є.
Участь інвазійних видів рослин у формуванні рослинних угруповань у процесі відновлювальних сукцесій

Котюк Л.А., Іващенко І.В., Рахметов Д.Б., Борисюк Б.В.
Сезонні ритми розвитку рослин Dracocephalum Moldavica за інтродукції в умовах Центрального Полісся України

Павлишак Я.Я., Кречківська Г.В.
Синантропні рослини в урбанофлорі міста Новий Розділ Львівської області

Хом’як І.В., Гарбар Д.А., Андрійчук Т.В., Костюк В.С., Власенко Р.П.
Динаміка відновлюваної рослинності піщаних кар’єрів Житомирського Полісся

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Бондар О.І., Коцар О.М., Филипчук В.Л., Курилюк М.С., Лі Цзюнь
Розроблення та запровадження «зелених» технологій ревіталізації забруднених вод, повітря та порушених ґрунтів і запобігання їх виснаженню з використанням відновлювальних природних ресурсів та енергії сонця

ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Дух О.І., Цицюра Н.І., Галаган О.К.
Особливості формування у студентської молоді знань про зміни клімату